LN-IPR

Cessna Aircraft Company
R182

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: R182
MSN: R18200704
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Krogstad Leif
Adress: Høgåsen 4
7560 VIKHAMMMER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-12-06
Owner changed
Krogstad Leif
2011-03-14
Aircraft Added
Heliscan AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-06-02 HeliScan AS     Utstedelse av ARC Cessna 182
2015-03-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-12-06 Leif Krogstad     registrering av eierskifte
2013-12-06 Leif Krogstad     Flyskjøte
2013-09-10 HeliScan AS     Utstedelse av ARC
2012-08-28 Heliscan AS     Fornyelse av ARC Cessna R182
2011-09-30 Transportstyrelsen     SE-IPR - Retur av dokumenter
2011-09-15 Heliscan AS     Fornyelse av ARC
2011-06-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-11 European Aviation Safety Agency   Noise values for Cessna R182
2011-05-04 Heliscan AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-05-03 Heliscan AS   LN-IPR ARC validert
2011-05-03 Heliscan AS   ARC validert
2011-05-03 HeliScan AS   Diverse dokumentasjon ifbm registrering
2011-05-03 Heliscan   LN-IPR Check list - Validering av ARC
2011-04-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-04 Heliscan AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-04 Heliscan AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2011-03-14 Heliscan   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2011-03-11 Heliscan   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2011-01-18 Heliscan AS   Tildeling av ICAO kode
2011-01-17 Heliscan AS   Tildeling av ICAO kode
2010-10-15 Heliscan AS   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Cessna 182
2009-06-09 Gunnar Nyhus   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: