LN-HRB

David W. Richey
HARMON ROCKET II

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: David W. Richey
Model: HARMON ROCKET II
MSN: 3870
Weight: 900
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Roger Brandsnes
Adress: Wilhelmsveg 23
2580 FOLLDAL
Norge
Radio License. Number: 5981
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Brandsnes Roger

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-03-17
Aircraft Added
Brandsnes Roger

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-13 Roger Brandsnes     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-09-10 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2017-07-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-30 Roger Brandsnes     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder og eventuell ELT
2017-01-28 Roger Brandsnes     ny transponder
2017-01-27 Roger Brandsnes     ICAO bit kode
2016-08-31 Roger Brandsnes     Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2016-08-23 Trond Kristoffersen     vedlikeholdsrapport (VR)
2015-09-22 Roger Brandsnes     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-09-16 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport (VR)
2014-10-10 Roger Brandsnes     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-10-07 Trond Kristoffersen     Ny oppdatert VR
2014-10-06 Roger Brandsnes     vekt og ballanse
2014-09-19 Trond Kristoffersen     Særskilt luftdyktighetsbevis - avslag
2014-09-16 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2013-10-11 Bård Brandsnes     Permit to Fly
2013-09-26 Aviation Maintenance & Consulting     vedlikeholdsrapport (VR)
2012-10-02 Roger Brandsnes     Permit to Fly
2012-09-24 Roger Brandsnes     vedlikeholdsrapport VR
2012-01-22 Thore Thoresen     Thoresen Thore Reinhardt - LN-HRB, signert Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring
2012-01-18 Thore Thoresen     Thoresen Thore Reinhardt - Godkjenning som prøveflyger på (EX) Harmon Rocket II - LN-HRB
2012-01-16 EAA Chapter 573 Norway     Thoresen Thore Reinhardt - nytt skjema for søknad om Særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-HRB
2011-12-22 EAA Chapter 573 Norway     Thoresen Thore Reinhardt - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-HRB
2011-12-01 EAA Chapter 573 Norway     Vedrørende særskilt tillatelse til tjenestegjøring
2011-12-01 EAA Chapter 573 Norway     Vedørende særskilt tillatelse til tjenestegjøring
2011-11-24 EAA Chapter 573 Norway     Særskilt tillatelse til tjenestegjøring
2011-10-20 EAA Chapter 573 Norway     Brandsnes Roger - PTF
2011-10-18 Norrønafly-Rakkestad AS     kopi av utbedrede punkter på tilsynsrapport
2011-10-10 Roger Brandsnes     Permit to Fly
2011-10-03 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2011-09-27 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2011-08-13 Roger Brandsnes     søknad om luftdyktighetsbevis
2011-08-02 EAA Chapter 573 Norway     søknad om besiktigelse
2011-07-04 Roger Brandsnes   manglende dokumenter til vedlikeholdsrapport
2011-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2011-04-29 Roger Brandsnes   endret størrelse på registreringsbokstaver
2011-04-12 Roger Brandsnes   søknad om mindre kjennemerker
2011-04-12 Roger Brandsnes   Kjennemerker
2011-04-11 Roger Brandsnes   Kjennemerker
2011-03-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-17 Roger Brandsnes   flyskjøte
2011-03-17 Roger Brandsnes   flyskjøte
2010-11-02 Roger Brandsnes   reservering av registreringsmerke
2009-10-19 Roger Brandsnes   Tildeling ac ICAO-kode
source: caa.no

More information: