LN-BIZ

SOCATA - Groupe Aerospatiale
RALLYE 150T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: RALLYE 150T
MSN: 2656
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Borealis Designstudio Eiliv Leren
Adress: Stakkevollveien 56
9010 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-10-01
Name
Borealis Designstudio Eiliv Leren
2008-01-01
Adress
Borealis Design og Fotostudio Eiliv Leren

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-06-25 Reidar Ebbesen   Utstedelse av Permit to Fly
2010-06-22 Reidar Ebbesen   Søknad om Permit to Fly
2010-05-07 Kåre Hagelin   Utstedelse av Permit to Fly
2010-04-28 Kåre Hagelin   Permit to Fly
2010-04-10 Kåre Hagelin   overflygingstillatelse ENTC - ENZV
2009-05-14 Post- og teletilsynet   oppsigelse av tillatelse for radioutstyr
2008-10-25 Borealis Design og Fotostudio   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Borealis Design og Fotostudio   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Borealis Design og Fotostudio Eiliv Leren   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2007-12-12 Sola Air Service Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-03 Sola Air Service Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport ( VR )
2005-12-13 Sola Airservice   veiing av luftfartøy - tommasse og balanserapport
source: caa.no