LN-CST

Ultramagic S.A
ULTRAMAGIC M-120

ACTIVE BALLOONAircraft Details

Manufacturer: Ultramagic S.A
Model: ULTRAMAGIC M-120
MSN: 120/04
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Steria AS
Adress: Postboks 2
0051 Oslo

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-03-08
Aircraft Added
Steria AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-13 Transportstyrelsen     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2016-05-23 SBF CAMO Sweden     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2015-05-15 SBF CAMO     Copy of ARC
2014-05-13 SBF Camo     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2013-06-07 Oslo Ballongklubb     Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjerm
2013-06-07 Advokat Ann Kristin Bogen     Godkjenning av prosedyrer fallskjerm
2012-05-07 Poa Ekeblad     Copy of ARC
2011-06-07 Poa Ekeblad   Copy of ARC
2011-05-31 Steria AS   Aircraft Maintenace Programme godkjent
2011-05-30 Poa Ekeblad   AMP for ballong
2011-05-30 Mikael Klingberg   Utstedelse av EASA Form 45 luftdyktighetsbevis
2011-05-30 Poa Ekeblad   LN-CST Endret AMP for godkjenning
2011-05-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-25 Poa Ekeblad   Vedlikeholdsprogram - rettelser utbes
2011-05-25 Poa Ekeblad   signert statement
2011-05-23 Poa Ekeblad   Vedlikeholdsprogram
2011-05-23 Mikael Klingberg   Søknad luftdyktighetsbevis
2011-05-13 Michael Klingberg   LN-CST ARC Validert
2011-03-24 Mikael Klingberg   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-08 Steria AS   registrering av luftfartøy
2011-03-07 Steria AS   utfylt Bill of Sale
2011-03-01 Steria AS   Retur av Bill of Sale
2011-02-18 Mikael Klingberg   registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2011-02-17 Mikael Klingberg   Reservering av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: