LN-OWW

Enstrom Helicopter Corporation
280FX

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Enstrom Helicopter Corporation
Model: 280FX
MSN: 2078
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Thorsen Tom

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-12-22
Aircraft Deleted
Thorsen Tom
2011-01-06
Aircraft Added
Thorsen Tom

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-12-22 Tom Thorsen     informasjon om videre saksgang
2011-12-22 Tom Thorsen     melding om at effektuering skal skje
2011-12-22 Tom Thorsen     release to UK CAA
2011-12-22 Tom Thorsen     Sletting av luftfartøy
2011-12-19 Tom Thorsen     slettelsesbegjæring
2011-12-16 Tom Thorsen     om videre saksgang
2011-12-12 Tom Thorsen     Ln-OWW - om krav i forbindelse med sletting av luftfartøy
2011-12-10 Tom Thorsen     Bill of Sale
2011-12-10 Tom Thorsen     om sletting av fartøyet i Norges luftfartøyregister
2011-07-20 Tom Thorsen   registrering-AVSKJERMET
2011-06-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-26 Tom Thorsen   tekniske journaler
2011-05-26 Tom Thorsen   tekniske journaler
2011-05-23 Tom Thoresen   fartøydokumenter
2011-05-23 Tom Thorsen   fartøydokumenter
2011-05-18 Tom Thoresen   fartøydokumenter
2011-03-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-25 TK Helicopter Services Ltd   AMP approved
2011-02-24 Jason Kirk   AMP
2011-01-06 Tom Thorsen   registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2010-12-14 Tom Thorsen   Svar på forespørsel om ARC og LdB
2010-12-14 Tom Thorsen   kopi av engelsk Form 45
2010-12-10 Tom Thorsen   Luftdyktighetsbevis
2010-12-08 Tom Thorsen   registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2010-07-12 Tom Thorsen   Apostille
2010-06-08 Tom Thorsen   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for progammering av ELT
2010-05-05 Tom Thorsen   Søknad om tildeling av kode for ELT
2010-05-05 Tom Thorsen   Søknad om tildeling av registreringsbokstaver og kode for ELT
2010-05-04 Tom Thorsen   søknad om tildeling av 24 bits kode
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: