LN-OJJ

Kåre-Jan Johansen
IAR 316B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Kåre-Jan Johansen
Model: IAR 316B
MSN: 12
Engines: 1
Weight: 1990
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kåre-Jan Johansen
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD
Norge
Phone: +47 33 45 30 35
+47 952 06 306
Radio License. Number: 6082
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Johansen Kåre Jan
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD
Industria Aeronautica Romania/Kåre-

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-12-23
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan

Related Youtube videos

LN-OJJ data-toggle=

Alouette III machine gun test LN-OJJ

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OJJ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-11-07 Kåre-Jan Johansen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-11-03 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport
2017-09-05 Norsk Luftambulanse AS     10/00633-19 - Forlengelse av ARC. 2nd ext registrert
2017-08-16 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse ARC
2016-11-18 Kåre-Jan Johansen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-11-17 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport
2015-11-11 Kåre-Jan Johansen     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-11-06 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport
2015-10-06 Kåre-Jan Johansen     Vedrørende SOP for flyging med heis.
2015-09-10 Internal Document     Behov for vurdering i sak som gjelder søknad om flyging med heis fra Kåre Jan Johansen
2015-09-03 Kåre-Jan Johansen     Vedrørende SOP for flyging med heis
2015-06-26 Kåre-Jan Johansen     Angående søknad om godkjenning av SOP for flyging med heis med LN-OJJ
2015-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-19 Technomek     Angående av- og påstigning på LN-OJJ med motor i gang.
2015-06-19 Kåre-Jan Johansen     SV: Din søknad av 30.09.2014 om tanking med motor i gang, samt av- og påstigning av personell med motor i gang.
2015-06-19 Kåre-Jan Johansen     Kåre-Jan Johansen - Avslag på søknad om av tanking av Jet-A1 på LN-OJJ med motor i gang.
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-16 Kåre-Jan Johansen     SOP for godkjenning
2015-02-10 Kåre-Jan Johansen     tilbakebetaling av feil gebyr
2015-01-23 Kåre-Jan Johansen     Purring på tilbakebetaling av feil gebyr
2014-12-18 Kåre-Jan Johansen     13/01297-97 - Regning betalt på feil grunnlag
2014-12-17 Technomek     Flyging med heis - midlertidig svar
2014-12-12 Kåre-Jan Johansen     Regning betalt på feil grunnlag
2014-12-08 Kåre-Jan Johansen     Oppdatert Særskilt Luftdyktighetsbevis
2014-12-04 Kåre-Jan Johansen     Purring på svar på brev av 26.09.2014
2014-12-04 Kåre-Jan Johansen     Purring på svar på søknader av 30.09.2014
2014-11-19 Kåre Jan Johansen     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-11-18 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport - korrigert
2014-11-12 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport ( VR )
2014-10-14 Technomek     Flyging med heis - midletidig svar
2014-09-30 Technomek     Søknad om hot refueling
2014-09-26 Technomek     Flyging med heis
2014-09-25 Technomek     Revisjon av SOP
2014-08-27 Technomek     Purring på tilbakemelding - revidert SOP
2014-08-18 Technomek     SV: Vedr. avklaring på om motorbytte på LN-OJJ er en modifikasjon eller ikke
2014-08-15 Technomek     SV: Vedr. avklaring på om motorbytte på LN-OJJ er en modifikasjon eller ikke
2014-08-14 Technomek     Vedr. avklaring på om motorbytte på LN-OJJ er en modifikasjon eller ikke
2014-08-14 Technomek     Vedr. avklaring på om motorbytte på LN-OJJ er en modifikasjon eller ikke
2014-08-11 Technomek     Avklaring på modifikasjon
2014-08-11 Technomek     revidert SOP - etterlyser svar
2014-08-05 Kåre-Jan Johansen     Redegjørelse - Avskjermet
2014-07-01 Technomek     Johansen Kåre-Jan - Revisjon av SOP
2014-04-24 Technomek     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2014-04-12 Technomek     Vedrørende luftdyktighetsbevis
2014-03-31 Technomek     årsgebyr 2014
2014-03-06 Technomek     Tilbakemelding - Foreløpig svar på klage vedrørende vedtak
2014-03-06 Technomek     Svar henvendelse vedr. Foreløpig svar på klage vedrørende vedtak
2014-03-05 Technomek     Henvendelse vedr. Foreløpig svar på klage vedrørende vedtak
2014-02-24 Technomek     Johansen Kåre-Jan - Omgjøring av vedtak - Lasteflyging med underhengene last
2014-01-10 Kåre-Jan Johansen     Foreløpig svar på klage på vedtak
2014-01-10 Kåre-Jan Johansen     Vedrørende klagesak
2014-01-10 Technomek     Vedrørende klagesak
2014-01-03 Technomek     Johansen Kåre Jan - godkjenning til Særskilt tillatelse etter prøveflygning LN-OJJ
2013-12-28 Technomek     Klagesak avslag lasteflyging
2013-12-23 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - svar på søknad om å benytte rettighet på IAR 316B til å fly LN-OJJ
2013-12-16 Kåre-Jan Johansen     Signert forside til Flight Manual
2013-12-12 Kåre-Jan Johansen     Klage på vedtak
2013-12-10 Kåre-Jan Johansen     Rettighet til eget vedlikehold, korriget
2013-12-10 Technomek ( Kåre-Jan )     Permit to Fly
2013-12-10 Kåre-Jan Johansen     Dokumentasjon årlig inspeksjon
2013-12-09 Kåre-Jan Johansen     rettighet til eget vedlikehold
2013-12-09 Technomek     Vedlikeholdsrapport
2013-12-09 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholsrapport
2013-12-03 Kåre-Jan Johansen     Godkjennelse av Flight Manual
2013-11-11 Technomek     Revidert AFM side 2-1.11b og 2-1.11c
2013-11-11 Technomek     Revidert AFM side 1-14 rettet og 1-14a fjernet
2013-11-10 Kåre-Jan Johansen     Redigert Flight manual
2013-11-04 Internal Document     Svar fra OH angående mørkeflyging og bruk av winch
2013-11-01 Bjørnar Vollstad     Eget vedlikehold
2013-10-31 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Sletting av flytid LN-OJJ
2013-10-23 Kåre-Jan Johansen     Teknisk godkjenning av modifikasjoner
2013-10-22 Kåre-Jan Johansen     Komplett dokumentasjon via Dropbox
2013-10-10 Kåre-Jan Johansen     Referat fra møte hos Luftfartstilsynet Oslo 9 okt.
2013-10-07 Kåre-Jan Johansen     Vedrørende møte 09.10.2013
2013-09-26 Technomek     svar på tekniske spørsmål
2013-09-19 Kåre-Jan Johansen     søknsd om flygetillatelse Kåre-Jan Johansen
2013-09-15 Kåre-Jan Johansen     utbedring av punkter
2013-08-28 Technomek v/Kåre-Jan Johansen     Modifikasjon Propane guns
2013-08-20 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Søknad om godkjenning av SOP LN-OJJ
2013-08-04 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - søknad om særskilt tillatelse for flyging med LN-OJJ
2013-08-02 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Svar på henvendelse angående behandling av endelig Flight Manual for LN-OJJ
2013-08-01 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Tilbakemelding på svar fra LT vedrørende saksbehandling - samt spørsmål om behandling av endelig flight manual for LN-OJJ
2013-07-26 Kåre-Jan Johansen     Flight manual
2013-06-27 Internal Document     Kåre-Jan Johansen - Vedrørende prøveflyging av (EX) IAR316B, LN-OJJ
2013-06-24 Kåre-Jan Johansen     Opdatert info om testflyging
2013-06-21 Tecnomek     Søknad for testing av utstyr
2013-06-14 Kåre Jan Johansen     Permit To Fly (Særskilt luftdyktighetsbevis) for testflyging
2013-06-10 Kåre-Jan Johansen     oppdatert info - anmerkning i tilsynsrapport utført
2013-06-10 Technomek     oppdatert info
2013-06-03 Kåre Jan Johansen     Bemerkninger Til Midlertidig Flygehandbok
2013-05-29 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - opplysning om saksbehandlingstid - samt videre fremdrift for søknad som prøveflyger på LN-OJJ
2013-05-27 Technomek     Kåre-Jan Johansen - Vedrørende prøveflyging LN-OJJ og svar Begjæring om innsyn
2013-05-24 Technomek     Tilleggs informasjon
2013-05-21 Kåre-Jan Johansen     Foreløpig svar vedrørende søknad prøveflygeleder IAR 316B, (EX) LN-OJJ
2013-05-15 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Søknad om flyging med lastekrok LN-OJJ
2013-05-15 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Søknad om godkjenning av SOP LN-OJJ
2013-05-15 Kåre-Jan Johansen     Søknad om flyging med lastekrok
2013-05-15 Kåre-Jan Johansen     Søknad om godkjenning av SOP
2013-05-14 Kåre-Jan Johansen     bekreftelse
2013-04-30 Technomek     korrigerte lister og info
2013-04-30 Technomek     vedrørende søknad om godkjennelse av gassflaske installasjon
2013-04-30 Technomek     Våpen inspeksjon
2013-04-30 Technomek     dokumentasjon
2013-04-30 Technomek     Byggejournal
2013-04-30 Technomek     Diverse dokumentasjon
2013-04-30 Technomek     Diverse vedlegg
2013-04-30 Technomek     bekreftelse
2013-04-24 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Foreløpig svar på søknad om prøveflygeleder LN-OJJ
2013-04-17 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Venter svar på søknad om prøveflygeleder LN-OJJ
2013-04-15 Aage R Larsen     Deltagelse i inspeksjon av Alouette III i forbindelse med registrering i klasse eksperiment
2013-04-14 Bjørnar Vollstad     Søknad og anbefaling for Kåre-Jan Johansen
2013-03-08 Bjørnar Vollstad     dokumenter for besiktelse
2013-03-08 Bjørnar Vollstad     Anbefaling - prøveflygeleder for prosjekt 281 og STtT for Kåre-Jan Johansen
2013-03-04 Bjørn Vollstad     Byggejournal
2013-02-20 Technomek     søknad om permit to fly
2013-02-19 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-02-14 Technomek     Bilder av registrerings bokstaver
2013-02-14 Teconomek     Dokumentasjon på registrerings bokstavers størrelse
2013-01-16 Kåre Jan Johansen     Mindre registrerings bokstaver
2013-01-14 Technomek     Registrerings bokstaver - ytterligere dokumentasjon
2013-01-07 Kåre-Jan Johansen     vedrørende registerings bokstavers størrelse
2012-12-18 Kåre-Jan Johansen     søknad om dispensasjon på registerings bokstavers størrelse
2010-12-28 Kåre Jan Johansen   registreringsbevis
2010-12-21 Kåre-Jan Johansen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2010-12-16 Kåre-Jan Johansen   registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of Sale
2009-02-03 Kåre-Jan Johansen   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-02-02 Kåre-Jan Johansen   Bekreftelse på reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information: