LN-OTE

Robinson Helicopter Company
R22 BETA

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA
MSN: 4112
Weight: 621
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Organization number: 939106014
Adress: Sandefjord Lufthavn - Torp Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD
Norge
Fax: +47 33 42 00 89
Phone: +47 33 42 00 80
Radio License. Number: 5684
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: European Helicopter Center AS
Adress: Sandefjord Lufthavn
Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-04-29
Owner changed
European Helicopter Center AS
2010-10-11
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-09-01 EHC European Helicopter Center AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OTE20160901a
2016-08-26 EHC European Helicopter Center AS     Recommendation Report
2016-04-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-16 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 7, etter flåteutvidelse for LN-OTE
2016-02-15 DnB Bank ASA     Registrering av heftelse
2016-02-09 DnB Bank ASA     Pantedokument
2016-01-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OTE- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-01-12 EHC European Helicopter Center AS     Søknad om flåteutvidelse
2015-12-15 DnB Bank ASA     Sletting av pant
2015-12-08 DnB Bank ASA     Bekreftelse på sletting av pant
2015-11-30 DNB Bank ASA     LN-OTB og oversendelse av attesterte kopier av pantedokument
2015-11-27 DnB Bank ASA     LN-OTB og anmodning om attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-27 DnB Bank ASA     Vedrørende tinglyste heftelser i luftfartøy
2015-11-26 European Helicopter Center AS     LN-OTA, LN-OTB og Oversendelse av attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-10 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon for LN-OTB og LN-OTE grunnet salg til Tyskland
2015-11-08 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - Flåteendring - LN-OTB og LN-OTE
2015-09-05 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2014-08-19 European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2013-09-06 European Helicopter Center AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OTE20130906a
2013-09-03 European Helicopter Center AS     Recommendation Report
2013-06-18 European Helicopter Center AS (EHC)     European Helicopter Center AS (EHC) - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OTA LN-OTB LN-OTE
2013-04-29 Tenden Advokatfirma ANS     registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-26 Tenden Advokatfirma ANS     Flyskjøte - Pantedokument
2013-04-25 SG Equipment Finance     sletting av pant
2013-04-23 SG Equipment Finance     registrering av pant
2012-10-31 Kenneth Dahlqvist     ARC 2011-24 - 1:st Extension
2010-10-21 Pegasus Helicopter AS   Utvidelse av fartøysflåten
2010-10-19 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-10-18 Pegasus Helicopter   Rechecked Rec report
2010-10-14 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt Robinson R22 Beta importert fra EASA landet Polen
2010-10-13 Pegasus Helicopter AS   Ny søknad om luftdyktighetsbevis
2010-10-12 SG Equipment Finance   Registrering av panterett i luftfartøy
2010-10-12 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2010-10-07 Pegasus Helicopter AS   Anmodning om registrering av luftfartøy
2010-07-19 Pegasus Helicopter AS   Angående søknad om luftdyktighetsbevis - Saksbehandling avsluttes da helikopteret ikke er registrert
2010-06-24 Pegasus Helicopter AS   Foreløpig svar- Utstedelse av ARC kan ikke skje før luftfartøy er registrert.
2010-06-04 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-26 Pegasus Helikoter AS   Retur av dokument.
2010-05-21 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2010-05-21 Pegasus Helicopter AS   Foreløpig svar - Utstedelse av luftdyktighetsbevis kan ikke skje før luftfartøyet er registrert
2010-05-12 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-05-12 Pegasus Helicopter AS   søknad om ARC
2010-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-10 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2010-04-16 Kenneth Dahlqvist   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircraft Address
source: caa.no