LN-BIT

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-23520
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Danube Aviation Ltd
Adress: Tarogato Ut 2-4
1021, Budapest
Ungarn

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-29
Aircraft Deleted
Danube Aviation Ltd
2015-12-02
Owner changed
Danube Aviation Ltd
2012-08-27
Owner changed
Finnwings Inc
2010-09-20
Owner changed
Holten Karl Tore
2000-08-28
Owner changed
Trysil Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-02 Danube Aviation Ltd     deregistration of aircraft
2017-09-21 Civil Aviation Authority Hungarian     avregistrering av luftfartøy
2017-07-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-12-04 Danube Aviation Ltd.     registration of ownership
2015-08-21 Danube Aviation Ltd     Bill of Sale
2015-07-06 IR engineering     godkjenning av AMP revisjon 4
2015-06-29 IR engineering     godkjenning av revisjon 4 av AMP
2015-06-29 IR engineering     ARC
2014-07-30 IR engineering     AMP - rev 3 godkjent
2014-07-21 Transportstyrelsen     Airworthiness Review Certificate - ARC
2014-07-21 IR engineering     søknad om godkjenning av AMP - rev 3
2013-07-10 IR Engenering     Revisjon 2 for AMP
2013-07-04 IR Engenering     Revisjon 2 for AMP
2012-10-04 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-04 Post- og teletilsynet     feil på tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-04 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-28 Finnswings Inc     registrering av luftfartøy
2012-08-21 Finnswings Inc     registrering av luftfartøy
2012-08-06 Karl Tore Holten     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-06-28 IR Engineering     AMP - revisjon 1 godkjent
2012-06-19 IR Engineering     AMP - revisjon 1
2011-07-21 IR Engineering   søknad om godkjenning av AMP
2011-07-13 IR Engineering   AMP tilbakemelding
2011-07-01 Ingemar Sandberg   AMP - revision 1
2011-06-27 IR engineering   Aircraft Maintenance Programme avslått
2011-06-10 Transportstyrelsen   Aircraft Maintenance Programme - Granskningsbevis Luftvärdighet
2011-01-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-21 Martin Østvang   Flyskjøte
2010-09-15 Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb   sletting av pant
2010-09-13 Oxford aviation academy   sletting av pant
2010-09-07 Martin Østvang   Flyskjøte
2010-08-25 Trysil Flyklubb   flyskjøte
2010-06-30 Trysil Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-28 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-30 Norrønafly   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-06-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Norrønafly   vedlikeholdsrapport
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-16 Trysil Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Trysil Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-21 Trysil Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-31 Norrønnafly Rakkestad AS   Tommasse- og balanserapport - Masse og balanseberegning
source: caa.no

More information: