LN-OEI

Bell Helicopter Textron Inc.
222B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 222B
MSN: 47154
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Eide Marine Eiendom AS
Adress: Røysanes
5457 HØYLANDSBYGD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-11-13
Owner changed
Eide Marine Eiendom AS
2010-10-01
Aircraft Added
Eide Marine Services AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-02-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OEI- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-14 Eide Marine Eiendom AS     registrering av eierskifte
2014-11-05 SG Finans AS     Panterett i luftfartøy - firmaattest
2014-06-17 Eide Marine Services AS     Flyskjøte - eierskifte
2012-01-31 Airalpha AS     Teknisk Journal for Luftfartøy
2011-09-14 AirAlpha AS     ARC utstedt
2011-09-07 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-09-05 Air Alpha A/S     Bell 222B - 47154 C of A & ARC application
2011-09-05 Air Alpha A/S     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt Bell 222B helikopter importert fra Tyskland
2011-08-22 Airalpha     Bell 222B 47154 C of A & ARC application
2011-08-10 Marius Wesenberg     ustedelse av duplikat - originalt registreringsbevis
2011-08-10 Wikborg Rein     ustedelse av duplikat - registreringsbevis
2011-07-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-21 Airalpha   Søknad om ICAO 24 bit kode
2011-06-01 John Schwarz   redigert AMP søkes godkjent
2011-06-01 AirAlpha   AMP godkjent
2011-05-26 John Schwarz   tilbakemelding på AMP søknad
2011-05-26 John Schwarz   AMP statement signert
2011-05-24 Camo   AMP Issue 1
2011-05-24 Airalpha   Maintenance Requirement List Issue 5
2011-03-30 Scandinavian Avionics AS   Verørende sertifisering
2011-03-30 Scandinavian Avionics AS   Verørende luftdyktighetsbevis
2010-10-14 SG Finans AS   registrert pantedokument
2010-10-11 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2010-10-04 Wikborg Rein   attestert registerutskrift
2010-10-04 Wikborg Rein   bestilling av attestert registerutskrift
2010-10-01 Wikborg, Rein & Co Advokatfirma   registrering av luftfartøy
2010-09-30 Wikborg, Rein & Co Advokatfirma   registrering av luftfartøy - Bell 222B med S/N 47154
2010-06-02 Marius Wesenberg   forlengelse av reservasjon av registreringsmerke
2010-05-21 Marius Wesenberg   Vedrørende reservasjon av registreringsmerke
2010-04-23 SG Finans AS   retur av pantedokument uten registrering
2009-07-13 Torunn Onarheim Hauge   forlenget reservasjon av reg.merke
2009-01-06 Helifly Maintenance AS   søknad om besiktning av luftfartøyet Bell Helicopter Textron 222 B S/N 47154
2008-12-11 Helifly Maintenance AS   Tildeling av ICAO 24 bits code
2008-11-25 Helifly Maintenance AS   søknad om besiktning av luftfartøyet Bell Helicopter Textron 222 B S/N 47154
source: caa.no

More information: