LN-BIQ

SOCATA - Groupe Aerospatiale
RALLYE 235E

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: RALLYE 235E
MSN: 13326
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gundersen Kristian

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-08-27
Aircraft Deleted
Gundersen Kristian
2002-08-01
Owner changed
Gundersen Kristian
2001-11-01
Adress
Brendefur Svein Aril
2001-01-01
Adress
Brendefur Svein Arild

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-08-28 Kristian Gundersen     Sletting av luftfartøy
2012-08-27 Kristian Gundersen     Salg - dokumentasjon på ID
2012-08-27 Shuo-Wang Qiao     Sletting - dokumentasjon på ID
2011-09-06 Bohusflyg AB     ARC
2011-06-17 Kristian Gundersen   Utstedelse av Permit to Fly for overføring fra Kjeller til Rakkestad for årlig vedlikehold - Med utløpt ARC
2011-06-16 Kristian Gundersen   Søknad om Permit to Fly for overføring fra Kjeller til Rakkestad for årlig vedlikehold - Utløpt ARC
2011-06-16 Kristian Gundersen   Utfylt EASA Form 37/18b i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2010-04-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-16 Bohusflyg AB   AMP program, godkjent
2010-02-11 Bohusflyg AB   søknad om godkjenning av AMP program
2010-02-11 Bohusflyg AB   søknad om godkjenning av AMP program - underskrevet
2009-11-10 Bohusflyg AB   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-11-09 Bohusflyg AB   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-11-05 Bohusflyg AB   søknad - VR
2009-10-13 Jan Hovet   Søknad om å få utstedt ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-07 Kristian Gundersen   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-30 Kristian Gundersen   Søknad om ELT kode
2009-04-27 Kristian Gundersen   406 Mhz ELT installasjon
2009-04-24 Kristian Gundersen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-04-24 Per Listerud   bekreftelse på ikke utestående AD notes
2009-04-24 Kristian Gundersen   LN-BIQ Utstedelse av ARC
2009-04-06 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2008-04-30 Kristian Gundersen   vedlikeholdsrapport
2007-05-11 Kristian Gundersen   klage på dobbel fakturering
2007-05-10 Kristian Gundersen   klage på dobbel fakturering
2007-02-27 Aeromech AS   Tilsynsrapport
source: caa.no

More information: