LN-LLT

Ernest D Horan
RV-6

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Ernest D Horan
Model: RV-6
MSN: 60005
Weight: 748
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oddvar Strand
Adress: Takset
6142 EIDSÅ
Norge
Fax: 700 24240
Phone: 700 20097
95839750
Radio License. Number: 6001
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Strand Oddvar

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-08-03
Aircraft Added
Strand Oddvar

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-20 Oddvar Strand     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-10-19 Sverre Bae     tilsynsrapport
2017-10-09 Oddvar Strand     Vedlikeholdsrapport 2017 m/ dokumentasjon
2017-09-06 Oddvar Strand     duplikat registreringsbevis
2017-09-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-05 Oddvar Strand     Kopi av Noise Certificate
2017-08-10 Oddvar Strand     POH rev. 3
2017-05-15 Oddvar Strand     LN LLT - Reparasjonsarbeid
2015-12-10 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2015/15) om luftfartsulykke på Ålesund lufthavn Vigra 28.07.2015 med Vans RV-6, LN-LLT
2015-08-14 Dick Ullgren     attestert registerutskrift
2015-08-14 Dick Ullgren     attestert registerutskrift
2015-08-13 Oddvar Strand     skade på fly
2015-08-13 Dick Ullgren     bestilling av attestert registerutskrift
2014-12-09 Hans Jakob Listerud     Korrigert VR
2014-12-09 Hans Jakob Listerud     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-12-09 Hans Jakob Listerud     Revidert VR 214
2014-11-21 Hans Jakob Listerud     Vedlikeholdsrapport VR
2013-10-18 Oddvar Strand     Permit to Fly
2013-09-27 Hans Jakob Listerud     vedlikeholdsrapport VR
2012-11-07 Oddvar Strand     Rettighet til årlig vedlikehold på eksperimentalfly
2012-10-29 Oddvar Strand     Årlig vedlikeholdsrapport
2012-10-01 Oddvar Strand     Permit to Fly
2012-09-22 Hans Jakob Listerud     Vedlikeholdsrapport VR
2012-03-06 Oddvar Strand     utstedelse av miljøbevis
2012-02-21 Oddvar Strand     Informasjon om motor vedr. støybevis
2012-02-21 Oddvar Strand     Støybevis - informasjon om motoren
2012-02-15 Oddvar Strand     Informasjon om redusert MTOM
2012-01-10 Oddvar Strand     søknad om miljøbevis
2011-09-07 Oddvar Strand     Permit to Fly
2011-09-06 EAA573     LN LLT - støymåling
2010-09-02 Oddvar Strand   Utstedelse av Permit To Fly
2010-09-01 Marius Håkensen   Tilsynsrapport
2010-08-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-05 Norvald Dalsbø   oversender fremlagt rekonstruert byggelogg
2010-08-04 Oddvar Strand   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-08-03 Oddvar Strand   Søknad om registrering av RV6 - Apostille - Bill of Sale
2010-08-03 Oddvar Strand   merking av luftfartøy - oppdatert søknad
2010-08-03 Oddvar Strand   Innvilget dispensasjon fra krav om størrelse på registreringsbokstader
2010-07-19 Oddvar Strand   dokumentene som bekrefter bygger av flyet
2010-07-16 Oddvar Strand   søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om størrelse på kjennetegn på luftfartøy
2010-07-15 Oddvar Strand   Søknad om registrering av RV6 - Apostille - Bill of Sale
2010-07-15 Oddvar Strand   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2010-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-08 Oddvar Strand   Utstedelse av ICAO 24 bits kode for programmering av ELT
2010-06-02 Oddvar Strand   ICAO code for privatfly - ELT
2010-06-01 Oddvar Strand   Tildeling av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: