LN-GPI

Petter Richardsen
PIPISTREL SINUS

DELETED EXPERIMENTAL GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Petter Richardsen
Model: PIPISTREL SINUS
MSN: 317
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Richardsen Petter

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-03-13
Aircraft Deleted
Richardsen Petter
2014-03-13
Owner changed
Richardsen Petter
2012-07-01
Adress
Richardsen Petter
2010-08-25
Aircraft Added
Richardsen Petter

Related Youtube videos

LN-GPI data-toggle=

Pipistrel Sinus

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-03-31 Petter Richardsen     Årsgebyr LN-GPI
2014-03-13 Petter Richardsen     Sletting av luftfartøy
2014-03-10 Petter Richardsen     Sletting av luftfartøy
2014-03-08 Petter Richardsen     egenerklæring
2013-11-13 Petter Richardsen     Permit to Fly
2013-11-12 Johan A. Mürer     samt inspeksjon etter landingsuhell i henhold til fabrikkens anbefaling
2013-11-12 Johan Mürer     Pipistrel Sinus - inspeksjon i henhold til fabrikkens anbefaling er utført
2013-11-01 Johan Mürer     inspeksjon iht fabrikkens anbefaling - Geir Rausandmoen
2013-10-31 Johan Mürer     inspeksjon iht fabrikkens anbefaling
2013-10-29 Petter Richardsen     avslag på Permit to Fly
2013-10-02 Bjørnar Vollstad     LN-GPI status luftdyktighet etter havari
2013-09-26 Bjørnar Vollstad     LN-GPI Kommentar fra EAA vedr status luftdyktighet etter havari
2013-09-25 Petter Richardsen     Vedlikeholdsrapport
2013-09-25 Petter Richardsen     Utfyllende opplysninger søkes ifbm reparasjon
2013-09-10 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - Rapport SL RAP 2013/19 Bøverbru i Oppland den 18.07.2013 med motorglider EX Pipistrel Sinus LN-GPI
2013-08-28 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - Bøverbu Oppland 18.07.2013 - Motorglider LN-GPI
2013-08-02 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - Bøverbu Oppland 18.07.2013 - Motorglider LN-GPI
2013-05-28 Petter Richardsen     Rettighet for eget vedlikehold - Petter Richardsen
2013-05-26 Bjørnar Vollstad     avlagt prøve for eget vedlikehold - Petter Richardsen
2013-05-26 Bjørnar Vollstad     Vedlikeholdsrapport
2013-05-23 Petter Richardsen     godkjenning av prøve for eget vedlikehold samt VR
2013-05-15 Petter Richardsen     prøve for vedlikehold
2013-04-09 Petter Richardsen     prøve for rettighet til eget vedlikehold
2013-04-04 Bjørnar Vollstad     Avsluttende prøve for eget vedlikehold - Petter Richardsen
2013-04-03 Petter Richardsen     søknad om rettighet til eget vedlikehold - Petter Richardsen
2012-06-06 Petter Richardsen     Permit to Fly
2012-06-01 Petter Richardsen     LN-GPI Ny lesbar VR utbes
2012-05-29 Petter Richardsen     Søknad om fornyelse av Permit to fly
2012-05-28 Petter Richardsen     Vedlikeholdsrapport VR
2011-08-19 Petter Richardsen     Permit to Fly
2011-07-18 Petter Richardsen   Tilsynsrapport
2011-07-10 Petter Richardsen   Flight og Maintenance Manual
2011-07-10 Petter Richardsen   Tilsynsrapport
2011-07-05 Geir Raudsandmoen   Tilsynsrapport
2011-07-05 Petter Richardsen   Tilsynsrapport
2011-06-17 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om Miljø- og Særskilt luftdyktighetsbevis
2011-06-13 Petter Richardsen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-06-13 Petter Richardsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-06-08 Petter Richardsen   vedlikeholdsrapport VR
2011-05-27 Petter Richardsen   Kvalifiksjoner til kontrollant fra fabrikken
2011-05-27 Petter Richardsen   kontrollør fra fabrikk godkjent
2011-05-26 Petter Richardsen   søknad om ekstra kontrollør fra fabrikk
2011-05-06 Petter Richardsen   byggekontrollør på testflyging
2011-04-26 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om å ha med byggekontrollør til testflyging
2010-10-07 Petter Richardsen   Permit to fly - Rettelse
2010-10-06 Geir Raudsandmoen   LN-GPI - Permit to Fly for prøveflyging
2010-09-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-28 Geir Raudsandmoen   Utkvittert Tilsynsrapport for amatørbygget motorseilfly - Pipistrel Sinus
2010-08-27 Petter Richardsen   registrering av luftfartøy
2010-08-25 Petter Richardsen   Søknad om registrering
2010-08-25 Petter Richardsen   søknad om registrering av luftfartøy
2010-08-23 Petter Richardsen   søknad om registrering av luftfartøy
2010-08-20 Petter Richardsen   Bakkeprøvingsskjema
2010-08-09 Petter Richardsen   Søknad som prøveflygeleder - Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2010-06-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-23 Petter Richardsen   Fartøyjournal
2009-12-07 Petter Richardsen   Tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address code
2009-12-02 Petter Richardsen   søknad ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-09-15 Petter Richardsen   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: