LN-BIN

Reims Aviation SA
F172E

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172E
MSN: F172-0034
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Engelstad Einar

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-23
Aircraft Deleted
Engelstad Einar
2012-10-04
Owner changed
Engelstad Einar
2007-02-13
Aircraft Added
Vabø Arne
Bergerud Ronny
Eide Endre
Framnes Terje
Korsfur Bjørn Harald
Ljosland Jan Ivar
Sjonbotten Robert Bendik
Skogstad Jon Gunnar
Yttredal Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-05-23 Einar Engelstad     Sletting av luftfartøy
2013-05-22 Einar Engelstad     Sletting av luftfartøy
2013-05-06 Sirius International Insurance Corp.     attestert registerutskrift
2013-05-03 Sirius International Insurance Corp.     attestert registerutskrift
2012-11-27 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2012-11-27 Flyteknisk Notodden AS     AMP søkes godkjent
2012-10-29 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-23 Einar Engelstad     Registrering av eierskifte
2012-10-22 Dolphin Drilling     Flyskjøte
2012-10-05 Einar Engelstad     ang. videre saksgang
2012-10-04 Einar Engelstad     ang. videre saksgang
2012-10-04 Arne Vabø     eierskifte - Flyskjøte
2012-10-02 Flysyn.DK     oppsigelse av CAMO kontrakt
2012-10-01 Jon Gunnar Skogstad     eierskifte - Flyskjøte
2012-10-01 Jon Gunnar Skogstad     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2012-06-28 Flysyn.DK     ARC
2012-06-19 Flysyn.DK     AMP godkjent
2012-06-07 Flysyn.DK     AMP revisjon 0
2011-06-17 AirAlpha AS   Mangler i vedlikeholdsrapport (VR)
2011-06-17 AirAlpha AS   Vedlikeholdsrapport
2011-06-17 Arne Vabø   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-06-10 AirAlpha AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2011-04-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Foreløpig rapport om luftfartsulykke på Tynset Flyplass 21.08.2010 med Spitfire FR MK. XVIII
2010-07-23 Olav Yttredal   Forlengelse av ARC
2010-07-22 Dolphin AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - oppdatert
2010-07-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-22 Dolphin AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-07-21 Sola Air Service   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-07-21 Jon Gunnar Skogstad   Svar på Søknad om tillatelse til å utføre årlig vedlikehold - kontroll hos Sola Air Service
2010-07-16 Sola Air Service   vedlikeholdsrapport
2010-07-03 Jon Gunnar Skogstad   Søknad om tillatelse til å utføre årlig vedlikehold - kontroll hos Sola Air Service
2010-07-02 Jon Gunnar Skogstad   Cessna overført til "experimental" klasse?
2010-06-03 Dolphin AS v/Jon Gunnar Skogstad   Cessna overført til "experimental" klasse
2010-05-18 Jon Gunnar Skogstad   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Sola til Flesland for å utføre årlig vedlikehold - Pga. utgått N-ARC
2010-05-11 Skogstad, Jon Gunnar   Permit to flysøknad - Forhåndsutfylte utkast til søknadskjema
2010-04-27 Jon Gunnar Skogstad   Permit to flysøknad - Forhåndsutfylte utkast til søknadskjema
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-09 Olav Yttredal   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-08 Olav Yttredal   LN-BIN Vedlikeholdsrapport
2008-10-07 Bergen Air Transport v/H.J. Listerud   LN-BIN Vedlikeholdsrapport
2008-10-01 Sola Flyklubb v/Arne Vabø   luftdyktighetsbevis sendes Olav Yttredal
2007-05-28 Sola Airservice v/Kåre Hagelid   Tommasse- og balanserapport
2007-03-30 Jon Gunnar Skogstad   kopi av tilsynsrapport
2007-03-30 Sjøflykammeratene v/Arne Vabø   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-03-29 Jon Gunnar Skogstad   Nytt Certificate of Airworthiness
2007-03-28 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport
2007-03-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information: