LN-ORW

Bell Helicopter Textron
Bell 204

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron
Model: Bell 204
MSN: 1087
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sigve Fosmark

source: caa.no

Aircraft event timeline

1994-08-30
Aircraft Added
Sigve Fosmark

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-09 Sigve Fosmark     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-08-02 Sigve Fosmark     Årlig Vedlikeholdsrapport
2017-01-31 Sigmund Sandall     Oppfølging av Airworthiness Directives for Ikke-EASA luftfartøyer
2017-01-27 Sigmund Sandall     Oppfølging av Airworthiness Directives for Ikke-EASA luftfartøyer
2017-01-16 Sigve Fosmark     Avslag på søknad om fritak fra krav i AD 95-10-08.
2016-10-28 Sigve Fosmark     Re: 10/00846-61 - Søknad om fritak fra krav i AD 95-10-08.
2016-10-24 Sigve Fosmark     10/00846-61 - Søknad om fritak fra krav i AD 95-10-08.
2016-10-18 Sigve Fosmark     Søknad om fritak fra krav i AD 95-10-08.
2016-10-13 Sigve Fosmark     AD note aktuelle for eksperiment klassifiserte luftfartøy uten type sertifikat.
2016-10-10 Sigve Fosmark     10/00846-58 - AD note aktuelle for eksperiment klassifiserte luftfartøy uten type sertifikat.
2016-10-07 Sigve Fosmark     AD note aktuelle for eksperiment klassifiserte luftfartøy uten type sertifikat.
2016-10-05 Sigve Fosmark     AD note aktuelle for eksperiment klassifiserte luftfartøy uten type sertifikat.
2016-09-29 Sigve Fosmark     AD note aktuelle for eksperiment klassifiserte luftfartøy uten type sertifikat.
2016-08-22 Sigve Fosmark     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-08-11 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsrapport
2015-08-03 Sigve Fosmark     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-07-20 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsrapport
2015-07-20 Sigve Fosmark     søknad om luftdyktighetsbevis
2014-09-23 Sigve Fosmark     korrigert vedlikeholdsklasse på SLB
2014-08-18 Sigve Fosmark     Særskilt luftdyktighetsbevis - korrigert mal
2014-08-11 Sigve Fosmark     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-08-01 Sigve Fosmark     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-08-01 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsrapport VR
2014-05-22 Sigve Fosmark     SV: Årsgebyr LN-ORW
2014-04-04 Sigve Fosmark     Årsgebyr LN-ORW
2013-08-14 Sigve Fosmark     Permit to Fly
2013-08-04 Sigve Fosmark     søknad om luftdyktighetsbevis
2013-08-04 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsrapport
2013-05-24 Kurt Kristensen     Spesialtillatelse utgått på dato
2013-01-08 Sigve Fosmark     vedtak om status som historisk luftfartøy
2012-12-18 Sigve Fosmark     søknad om status som historisk luftfartøy - foreløpig svar
2012-11-29 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging
2012-11-22 Sigve Fosmark     Vedlikeholdshåndbok revisjon 6 og 7 godkjent
2012-11-21 Sigve Fosmark     Revisjon 6 VHB
2012-11-20 Sigve Fosmark     Vedlikeholdshåndbok revisjon 7
2012-11-14 Sigve Forsmark     akseptering av organisasjonens nominering av Harald Waage som kvalitetssjef
2012-11-06 Sigve Fosmark     Søknad om status som historisk luftfartøy
2012-11-05 Sigve Fosmark     SOP
2012-10-25 Heli-One (Norway) AS     Utfyllende dokumentasjon Vedlikeholdsorganisasjonen - ny kvalitetssjef
2012-10-24 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsorganisasjonen - ny kvalitetssjef
2012-10-23 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsorganisasjonen ny kvalitetssjef
2012-09-10 Sigve Fosmark     Permit to Fly
2012-09-03 Advokathuset     Redegjørelse for tillatelser til egentransport for luftfartøy i experimental-klassen
2012-07-30 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging
2012-06-06 Advokathuset     Krav om redegjørelse for praksis ved tildeling av tillatelser for egentransport for luftfartøy i Experiental-klassen
2012-06-04 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging - krav om dekning av sakskostnader
2012-05-30 Advokathuset     Krav om redegjørelse for praksis ved tildeling av tillatelser for egentrasnport for luftfartøy i Experiental-klassen
2012-05-23 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging
2012-05-07 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging - krav om dekning av sakskostnader
2012-04-24 Ukjent     Privat lasteflyging
2012-04-13 Sigve Fosmark     Privat lasteflyging
2012-02-28 Sigve Fosmark     Ytterligere tekniske opplysninger vedr.modifikasjon
2012-02-24 Sigve Fosmark     Foreløpig svar på klage over forvaltningsvedtak
2012-02-21 Sigve Fosmark     Tekniske spørsmål - svar fra Sigve Fosmark
2012-02-01 Sigve Fosmark     Klage over forvaltningsvedtak - forbud mot lasteflyging
2012-01-18 Sigve Fosmark     Flyoperativ avgjørelse vedrørende lasteflyging
2012-01-16 Sigve Fosmark     Brev fra OH vedrørende klagesak
2011-11-24 Sigve Fosmark     Klage over forvaltningsvedtak - avslag på søknad om gosdkjennelse av teknisk modifikasjon
2011-11-18 Sigve Fosmark     Søknad om godkjennelse for installasjon av vektavlesning på lastekrok og opplegg for Long Line krok utløser
2011-11-01 Sigve Fosmark     Flyoperativ avgjørelse vedrørende lasteflyging
2011-10-26 Sigve Fosmark     utført modifikasjon
2011-09-21 Sigve Fosmark     korrigert Permit to Fly
2011-09-15 Sigve Fosmark     Permit to Fly
2011-09-12 Sigve Fosmark     Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-09-12 Sigve Fosmark     Vedlikeholdsrapport (VR)
2011-08-20 Sigve Fosmark     Søknad om godkjennelse for installasjon av vektavlesning på lastekrok og opplegg for Long Line krok utløser
2011-07-06 Sigve Fosmark   inspeksjon- og oppfølgingsliste i behandlet og utkvittert stand
2011-06-21 Sigve Fosmark   Rapport fra Virksomhetstilsyn - vedlikeholdsorganisasjonen
2010-08-30 Sigve Forsmark   Permit to Fly
2010-08-21 Sigve Forsmark   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2009-10-08 Sigve Fosmark   Utstedelse av Permit To fly(PTF)
2009-09-03 Sigve Fosmark   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-09-03 Sigve Fosmark   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-10 Sigve Fosmark   Veiing i henhold til BSL B 1-3 Masseforskriften
2009-07-23 Sigve Fosmark   Veiing i henhold til BSL B 1-3 Masseforskriften
2009-07-16 Fosmark   Godkjennelse av installasjon av Artex ME406HM nødpeilesender, scann
2009-07-10 Vedlikeholdsorg. LN-ORW   Veiing i henhold til BSL B 1- 3 - Masseforskriften
2009-06-14 Vedlikeholdsorganisasjonen LN-ORW   Utskifting av nødpeilesender
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-28 Sigve Fosmark   utstedelse av Permit to Fly
2008-10-28 Kurt Kristensen   Tilsynsrapport
2008-09-18 Sigve Forsmark   LN-ORW Vedlikeholdsrapport del 1
2008-09-18 Sigve Forsmark   LN-ORW Vedlikeholdsrapport del 2
2008-09-01 Sigve Fosmark   Utstedelse av Permit to Fly/Særskilt Flygetillatelse for testflyging etter vedlikehold/egentrening og Proficiency Check
2008-08-28 Sigve Fosmark   Søknad om Permit to Fly for testflyging
2008-08-15 Figve Fosmark   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-14 Figve Fosmark   oversikt over utførte vedlikeholdsarbeider
2007-10-15 Sigve Fosmark   LN-ORW Lysebotn - Inspeksjon av virksomheten - Inspeksjonsrapport 2007T-072
2007-08-21 Sigve Fosmark   Vedlikeholdsorganisasjonen teknisk vedlikeholdshåndbok - søknad om godkjenning av revisjon 5 - komponent ettersyns rapport
2007-08-17 Sigve Fosmark   Overhaling av motor - søknad om godkjennelse av utførelse innenfor utvidet vedlikeholdsordning
2007-06-20 Sigve Fosmark   Vedlikeholdsorganisasjonen teknisk vedlikeholdshåndbok - søknad om godkjenning av revisjon 5 - komponent ettersyns rapport
2007-03-26 Sigve Fosmark   Søknad om godkjennelse av utførelse innenfor godkjente vedlikeholdsordning - Utskifting av utgåtte motordeler
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: