LN-BIK

Cessna Aircraft Company
180H

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 180H
MSN: 180-52105
Weight: 1270
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Harald Evensen
Adress: Fridtjof Nansens vei 12
1366 LYSAKER
Norge
Fax: +47 23116501
Phone: +47 23116500
Radio License. Number: 5455
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Borgen Thom Erik
Adress: Evensen Harald
Røegh Øivind Mikal
Slyngveien 30
0376 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-10-14
Owner changed
Borgen Thom Erik
2009-07-01
Adress
Haider Trygve

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-10 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension verification form
2016-06-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2016-03-31 Flyteknisk Notodden AS     Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2016-03-10 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2015-04-16 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-BIK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-12 Flyteknisk Notodden AS     ARC LN-BIK
2013-05-08 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-04-18 Flyteknisk Notodden AS     ARC og review papirer
2011-06-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-14 Bohusflyg AB   Granskningdokument - ARC
2011-05-04 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-05-01 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2010-04-13 Øivind Mikal Røegh   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-08 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-10-14 Thom Erik Borgen   registrering av eierskifte
2009-10-12 Thom Erik Borgen   flyskjøte og kjøpsavtale
2009-04-20 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-10-22 Trygve Haider   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Trygve Haider   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-18 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-27 EASA   Technical Visa fra EASA for Aerocet flottører
2007-08-10 Flyteknisk Notodden AS   Exemption i henhold til 1592/2002 artikkel 10.3
2007-06-21 Flyteknisk Notodden AS   Vektrapport og utstyrslister
2007-05-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
source: caa.no

More information: