LN-BGM

Reims Aviation SA
F172M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172M
MSN: F172-1070
Weight: 1043
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mo Flyklubb
Organization number: 987392363
Adress: Postboks 1027
8602 MO I RANA
Norge
Radio License. Number: 4338
Radio Auth. Status: IKKE_LUFTDYKTIG
source: nkom.no

Name: Mo Flyklubb
Adress: Postboks 1027
8602 MO I RANA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-26
Owner changed
Mo Flyklubb
2011-09-02
Owner changed
Botn Asbjørn Oliver
2003-01-01
Adress
Mo Flyklubb

Installed radio equipment

Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Mo Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-17 Norges Luftsportforbund     ARC og Review Report
2017-06-26 Mo Flyklubb     registrering av eierskifte
2017-06-24 Mo Flyklubb     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-05-31 NLF CAMO     ARC og review report
2016-08-29 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-08-28 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-08-28 Norges Luftsportforbund     ARC - rettelse
2014-08-20 NLF CAMO     ARC kopi
2013-07-08 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-06-29 Norges Luftsportforbund     ARC
2012-06-25 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-03-16 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-09-05 Asbjørn Oliver Botn     Registrering av eierskifte
2011-08-29 Jan Egil Jensen     flyskjøte
2011-08-23 Mo flyklubb     om registrering av eierskifte
2011-08-17 Asbjørn Botn     egenerklæring og flyskjøte
2011-06-29 Norges Luftsportforbund   indirect Approval of AMP
2011-05-26 Samferdselsdepartementet   luftfartshendelse - Mo i Rana 07.11.2009 - Cessna F172M - Rapport - SL RAP 2010/08
2011-05-25 Samferdselsdepartementet   Rapport ( SL RAP 2010/08 ) om luftfartsulykke Mo i Rana 07.11.2009 med Reims F17M
2011-05-02 Mo Flyklubb   utstedelse av revidert Permit to Fly
2011-04-29 Mo Flyklubb   Søknad om ny destinasjon
2011-04-13 Mo flyklubb   Signert Form 37
2011-04-12 Mo Flyklubb   utstedelse av Permit to Fly
2011-03-30 Mo Flyklubb v/Svein H. Botn   søknad om Permit to Fly
2010-11-23 Luftoperativt inspektorat/luft st.syst/luftrom og flyplass   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll med Oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-11-11 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - Rapport SL RAP 2010/08 om luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll 07.11.2009
2010-09-01 Luftoperativt inspektorat/luft st.syst/luftrom og flyplass   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, med Oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-08-31 Notodden lufthavn   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, med oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-07-06 Sunnhordland Lufthavn AS   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll - oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-07-01 Sunnhordland Lufthavn AS   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn, Røssvoll - oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-06-29 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - Rapport SL RAP 2010/08 om luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll 07.11.2009
2010-06-15 Avinor AS   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, med oppfølging av SHT tilråding 2010/11T
2010-06-11 Samferdselsdepartementet   Vedrørende oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2010/08)
2010-04-12 Mo Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-08 Store Norske Spitsbergen Grubekompani   Tilbakemelding angående oppfølging av SL RAP 2010/08
2010-03-25 Store Norske Spitsbergen Grubekompani   Tilbakemelding angående oppfølging av SL RAP 2010/08
2010-03-23 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport
2010-03-22 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2010/08) om luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll 071109 med Reims F17M
2010-03-19 Avinor AS   SL RAP 2010/08 Rapport om Luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll med LN-BGM
2010-03-19 Statens Havarikommisjon for Transport   SL RAP 2010/08 - Luftfartsulykke Mo i Rana Lufthavn Røssvoll 07.11.2009 - korrigert utgave
2010-03-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2010/08) om luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll 07.11.2009 med Reims F172M - LN-BGM
2010-02-19 Helgeland politidistikt, Mo i Rana Politistasjon   Svar på innsynsbegjæring vedrørende luftfartshendelse - Mo i Rana 07.11.2009 - Cessna F172M
2010-02-15 Helgeland politidistikt, Mo i Rana Politistasjon   luftfartshendelse - Mo i Rana 07.11.2009 - Cessna F172M
2009-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport etter luftfartsulykke på Mo i Rana lufthavn Røssvoll 07.11.2009-AVSKJERMET
2009-11-11 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke - Mo i Rana 07.11.2009 - Cessna F172M
2009-08-21 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-13 Jan Hovet   tildelding av ICAO-kode
2008-10-23 Mo Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Mo Flyklubb   LN-BGM Utstede Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-24 Mo Flyklubb   vedlikeholdsrapport NF350E datert 12.6.2008
2008-09-24 Mo Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-17 Bodø Flyservice AS   LN-BGM-VR 20.6.2007
2008-06-16 Bodø Flyservice AS   LN-BGM VR 12.6.2008
2007-11-12 Mo Flyklubb   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-06-26 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR) og tommasse- og balanserapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: