LN-ORR

Airbus Helicopters
EC 130 B4

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 130 B4
MSN: 4684
Weight: 2427
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ANS Munkedammen
Organization number: 988325503
Adress: Arnstein Arnebergsvei 14
0274 OSLO
Norge
Radio License. Number: 5700
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: ANS Munkedammen
Adress: Postboks 216
1377 BILLINGSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-03-26
Aircraft Added
ANS Munkedammen

Installed radio equipment

Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by ANS Munkedammen

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-04 Munkedammen ANS     Vedtak om godkjennelse av revisjon 02 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-06-23 Airbus Helicopters Deutschland GmbH     CAMO - DE.MG.0335
2017-05-02 Airbus Helicopters     2.extension ARC
2017-04-17 Reiten & Co     AMP - Aircraft Maintenance Program
2017-04-12 Airbus Helicopters Deutschland GmbH     Request for allocation of a tracking number 006/2017
2017-04-11 Airbus Helicopters     Request for allocation of a tracking number 006/2017
2016-05-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-11 S. Hibbeln     AMP revisjon 1 godkjent
2016-05-10 S. Hibbeln     AMP Airbus Helicopters EC130 B4
2016-05-10 Airbus Helicopters     ARC
2016-01-21 Statens Havarikommisjon for Transport     Statens Havarikommisjon for Transport - Rapport (SL RAP 2016/01) om alvorlig luftfartshendelse, Rørvik lufthavn, 12.08.2014 Airbus Helicopters EC 130 B4, LN-ORR
2015-04-10 Munkedammen ANS     Godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2015-04-10 Fjord Helikopter AS     Melding om avsluttet leieforhold
2015-04-10 Fjord Helikopter AS     avsluttet leieforhold
2015-04-09 Narve Reiten     Vedrørende Vedlikeholdsprogram
2015-04-01 Munkedammen ANS     Søknad om godkjennelse av Vedlikeholdsprogram / CAMO
2015-03-30 Narve Reiten     Svar på forespørsel om behandlingstid for CAMO samt krav for å kunne fly
2014-10-14 Helikopter Utleie AS     Airbus Kassel LN-ORR
2014-10-14 Helikopter Utleie AS     Airbus Kassel LN-ORR Helikopter Utleie AS
2014-10-14 Kjell Løwer     Airbus Kassel LN-ORR Ferry til Tyskland
2014-10-10 Helikopter Utleie AS     Utstedelse Permit to Fly for overflyging til Cassel-Kalden, Tyskland for å utføre vedlikehold
2014-10-10 Helikopter Utleie AS     Søknad om Permit to Fly for overflyging til Tyskland for å utføre vedlikehold
2014-10-06 Helikopter Utleie AS     Flight Conditions og Permit to Fly søknad/EASA Form 21
2014-10-03 Helikopter Utleie AS     Søknad Permit to Fly
2014-09-19 Helikopterutleie AS     Tasker som ikke er utført på LN-ODA og LN-ORR
2014-09-04 Helikopter Utleie AS     Dokumentasjon LN-ORR
2014-06-18 Helikopter Utleie AS     Tillatelse til privatflyging med LN-ORR
2014-04-24 Adresseliste     ARC recommendation report
2014-04-24 Airlift AS     ARC recommendation report
2014-04-24 Airlift AS     ARC recommendation report
2014-04-24 Helikopter Utleie AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ORR20140424a
2014-03-28 Helikopter Utleie AS     Fornyelse innleieavtale
2014-03-28 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - privat bruk av luftfartøy som er registrert for erversmessig bruk
2014-03-28 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-ORR
2013-05-28 Helikopter Utleie AS     Utvidelse av ARC
2013-04-23 Helikopter Utleie AS     Forlengelse av tidligere tillatelse til privatflyging med LN-ORR
2012-04-09 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - Avvik etter inspeksjon 2012AC-005
2012-03-29 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - Vedtak om forlengelse av innleieavtale på LN-ORR
2012-03-21 Helikopter Utleie AS     Fornyelse
2012-03-16 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - vedrørende søknad om fornyelse av innleie på luftfartøy - LN-ORR
2012-03-15 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - søknad fornyelse av innleie av luftfartøy - LN-ORR
2012-03-06 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - ACAM rapport 2012AC-005 - LN-ORR
2012-02-16 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-ORR
2011-06-17 Helikopter Utleie AS   Godkjenning utvidelse av 24 mnd inspeksjon
2011-06-06 Helikopter Utleie AS   Utvidelse 24 mnd inspeksjon
2011-05-19 Airlift AS   kansellering - søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-05-11 Airlift AS   Søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-04-19 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-04-18 Gunnar Svein Nordahl   ARC recommendation report
2010-06-24 Helikopterutleie AS   Tillatelse til privatflyging med luftfartøy som har ervervsmessig bruksområde LN-ORR
2010-05-20 Helikopter Utleie AS   Foreløpig svar i forbindelse med søknad
2010-05-19 Helikopter Utleie AS   søknad om bruk av fartøy til privat flyging - ikke ervervsmessig
2010-05-19 Helikopter Utleie AS   Helikopter Utleie AS - søknad om bruk av luftfartøy til ikke ervervsmessig flyging
2010-04-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-26 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og autorisasjonsside for Flight Manual
2010-04-23 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-19 Helikopter Utleie AS   Helikopter Utleie AS - Signert leieavtale - LN-ORR
2010-04-19 Helikopter Utleie AS   Maintenance Request Form - vedlegg til ARC
2010-04-14 Helikopter Utleie AS   Søknad om luftdyktighetsbevis EC130B4
2010-04-14 Helikopter Utleie AS   søknad om utstedelse av ARC
2010-04-07 Helikopter Utleie AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-04-06 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Permit to Fly
2010-03-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-26 Helikopter Utleie AS   revidert Form 37 og 18b
2010-03-26 Frode Østnes   Certificado de No Registro EC130 B4 s/n 4684
2010-03-26 CAA Spania   slettelsesattest
2010-03-26 SEB Privatbanken ASA   registrert pantedokument
2010-03-26 Kjell A Østnes AS   registrert luftfartøy
2010-03-23 Eurocopter Espana S. A.   Bill of Sale - Apostille
2010-03-19 Helikopter Utleie AS   Permit to Fly - EC130B4 SN 4684 Spania - Norge
2010-03-18 SEB Privatbanken ASA   Pantedokument
2010-03-12 Helikopter Utleie AS   Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21/37/18b
2010-03-12 base@helikopterutleie.no   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircarft Address
2010-03-11 Helikopter Utleie AS   Søknad om tildeling av 24 bits ICAO code helikopter
source: caa.no

More information: