LN-BGE

Cessna Aircraft Company
172L

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172L
MSN: 172-59927
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tønsberg Flyveklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-22
Deleted - Owner: Tønsberg Flyveklubb
2004-02-04
Owner changed - Owner: Tønsberg Flyveklubb

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-11-22 Tønsberg Flyveklubb sletting av luftfartøy
2010-11-17 Tønsberg Flyveklubb sletting av luftfartøy
2010-07-05 Tønsberg Flyveklubb Utstedelse av eksport luftdyktighetsbevis for brukt Cessna 172L til Serbia
2010-07-04 Norrønafly-Rakkestad AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-20 Tønsberg Flyveklubb Søknad om luftdyktighetseksportbevis
2010-04-28 Tønsberg Flyveklubb Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-22 Flyteknisk Notodden AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-02-22 Jan Gunleik Kilen Reisejournal tilsendes
2010-02-19 Jan Gunleik Kilen y reisedagbok søkes
2009-08-21 Post- og teletilsynet tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-20 Norrønafly-Rakkestad AS Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-03 Norrønafly-Rakkestad AS vedlikeholdsrapport
2009-01-06 Flyteknisk Notodden ASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis - utstedelse av duplikat
2009-01-06 Flyteknisk Notodden ASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis - utstedelse av duplikat
2008-12-19 Jan Hovet tildeling av ICAO-koder
2008-10-22 Tønsberg Flyveklubb Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Tønsberg Flyveklubb Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tønsberg Flyveklubb Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-16 Flyteknisk Notodden AS vedlikeholdsrapport
2007-11-09 Samferdselsdepartementet er om tilbakemelding på oppfølging av tilråding i rapport 1/2004 om lufttrafikkhendelse med LN-RAB og LN-BGE 15.06.2003
2007-06-27 Statens Havarikommisjon for Transport Statens Havarikommisjon for Transport - Lufttrafikkhendelse Sandefjord lufthavn, Torp 16.06.2007 RYR 780J og LN-BGE
2007-06-06 Flyteknisk Notodden AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-08 Flyteknisk Notodden AS Vedlikeholdsrapport
2005-12-08 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information (external links):