LN-ODY

Bell Helicopter Textron Inc.
222U

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 222U
MSN: 47522
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norcopter Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-03-02
Aircraft Deleted
Norcopter Invest AS
2009-12-01
Adress
Norcopter Invest AS
2009-09-24
Aircraft Added
Norcopter Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-05-24 Airalpha   Maintenance Requirement List Issue 5
2011-03-03 NorCopter Invest AS   Avregistrering av luftfartøy
2011-02-09 NorCopter AS   Avregistrering av luftfartøy
2011-02-01 Lennart Rimestad   Offentliggjøring av 24-bits ICAO koder
2011-01-04 NorCopter Invest AS   avregistrering av LN-ODY og LN-ODJ
2010-12-29 NorCopter Invest AS   Avregistrering av luftfartøy
2010-12-14 John Schwartz   Maintenance Requirement List Issue 4
2010-10-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-27 Air Alpha AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for eksport av bruk Bell 222U SN 47522 til Republikken Ghana
2010-09-22 Air Alpha A/S   SV: Bell 222U, 47522, ARC Recommendation 2010-05
2010-09-21 Air Alpha AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-09-21 Air Alpha AS   Bell 222U, 47522, ARC Recommendation 2010-05
2010-09-17 Air Alpha A/S   spørsmål om Recommendation 2010-05
2010-09-17 Air Alpha AS   ARC Recommendation 2010-05
2010-08-31 AirAlpha AS   Vedlikeholdsprogram AMP godkjent
2010-08-31 Air Alpha A/S   ARC Recommendation 2010-05
2010-08-25 AirAlpha AS   søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2010-08-16 Air Alpha AS   Export C of A Bell 222U, 47522
2010-08-05 Norcopter Invest AS   duplikat av registreringsbevis
2010-07-28 Air Alpha AS   AMP dispensation Bell 222UT- 47522
2010-07-22 Air Alpha A/S   Bell 222UT - SN 47522 AMP dispensation
2010-07-19 Air Alpha A/S   AMP dispensation - Bell 222UT - 47522
2010-07-16 Norcopter Invest AS   Duplikat av registreringsbevis
2010-07-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-16 Air Alpha A/S   Bell 222UT - SN 47522 AMP dispensation
2010-07-14 Air Alpha AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra Danmark
2010-07-14 Air Alpha A/S   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder
2010-07-13 Air Alpha AS   Søknad om Luftdyktightesbevis
2010-07-08 Air Alpha A/S   Data om luftfartøyet
2010-07-02 Air Alpha A/S   Luftdyktighetsbevis har aldri vært utstedt
2010-07-02 Air Alpha A/S   Luftdyktighetsbevis har aldri vært utstedt
2010-07-01 Air Alpha AS   Teknisk Tilsyn
2010-04-15 Air Alpha A/S   Validering av ARC
2010-01-15 Norcopter Invest   duplikat av registreringsbevis
2009-09-28 Norcopter Invest AS   registrert luftfartøy
2009-09-23 Kristiania Eiendomsforvaltning AS   bill of sale
2009-09-22 ScanAviation   Informasjon
2009-09-21 NorCopter Invest AS   Retur skjøte
2009-07-28 NorCopter Invest AS   søknad om registrering av Bell 222
2009-05-19 ScanAviation AS avd Sola   søknad om registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information: