LN-FTE

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S10994
Weight: 1157
Mode-S Hex: 478712
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tønsberg Flyveklubb
Organization number: 988131970
Adress: Flyplassveien 6
3170 SEM
Norge
Phone: 945 45 645
Radio License. Number: 5532
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Tønsberg Flyveklubb
Adress: Flyplassveien 6
3170 SEM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-09
Owner changed
Tønsberg Flyveklubb
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2009-09-25
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Related Youtube videos

LN-FTE data-toggle=

"Spirit of Tønsberg" | LN-FTE | Tønsberg Flyveklubb

LN-FTE data-toggle=

LN-FTE Summer holiday with a C172

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-10 Ole André Utheim     øknad om ny loggbok
2017-03-10 Ole André Utheim     10/00815-23 - øknad om ny loggbok
2017-03-10 Ole André Utheim     øknad om ny loggbok
2017-03-04 Sofia Pettersson     ARC
2017-02-15 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2017-02-14 Sofia Pettersson     AMP del 1
2017-02-14 Sofia Pettersson     AMP - Del 2
2017-02-13 Sofia Pettersson     AMP - MM rev. 22
2017-02-05 Sofia Pettersson     AMP
2016-03-21 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-03-20 Sofia Pettersson     ARC
2016-02-21 Sofia Pettersson     AMP
2015-07-24 DnB Bank ASA     Tinglysing av pantedokument
2015-07-21 DnB Bank ASA     Tinglysing av pantedokument
2015-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FTE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-09 Eika Kredittbank AS     Registrering av heftelse
2015-06-09 Tønsberg Flyveklubb     Registrering av eierskifte
2015-06-06 Flyteknisk Notodden AS     flyskjøte
2015-05-26 Eika Kredittbank AS     Pantedokumenter
2014-11-03 Siemens Financial Services AB     Retur dokumenter
2014-10-27 Siemens Financial Services AB     Sletting av pantobligasjoner
2013-11-28 Pilot Flyskole AS     Extension ARC
2013-09-19 Post- og teletilsynet     Vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-01-09 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-03 Pilot Flyskole AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0448
2012-11-26 Bohusflyg AB     granskningsdokumentasjon - fornyelse av ARC
2011-12-07 Flyteknisk Notodden AS     Extension ARC
2011-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-ASY og Anmodning om å undersøke luftfartshendelse ved Skien lufthavn 01.03.2011
2011-03-17 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-ASY og tilbakemelding på innrapportert hendelse Skien lufthavn 01.03.2011
2010-12-03 Luftfartsskolen Torp AS   Extension ARC
2010-08-05 Luftfartsskolen Torp AS   attestasjon av tekniske journaler
2010-07-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Skien lufthavn Geiteryggen 29.06.2010 kl. 11.17 med Cessna Aircraft Company 172S
2010-06-18 Luftfartsskolen Torp   godkjenning for bruk av fartøyet etter "tail strike"
2010-06-16 Kambourelis, Takis   Tail Strike cessna 172 S 10994
2010-06-14 Flyteknisk Notodden AS   søknad om å få bruke fly frem til reparasjon
2009-12-10 Luftfartsskolen Torp   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter recommendation
2009-11-16 Flyteknisk Notodden AS   attestering av tekniske bøker
2009-11-10 Luftfartsskolen Torp   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-11-09 Bohusflyg AB   Granskningsdokument
2009-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Luftfartsskolen Torp   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-10-27 Luftfartsskolen Torp   Luftfartsskolen Torp - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-FTE
2009-10-26 Luftfartsskolen Torp   Luftfartsskolen Torp - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-FTE
2009-10-23 Luftfartsskolen Torp   Innleieavtale LN-FTE til Luftfartsskolen Notodden AS
2009-10-21 Frode Granlund   Forsikringsbevis - Innleieavtale LN-FTE til Luftfartsskolen Notodden AS
2009-10-19 Luftfartsskolen Torp   Dry lease
2009-10-06 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-Koder
2009-10-05 Jan Hovet   søknad om tildeling av ICAO 24-bit Aircraft-Code
2009-09-28 Flyteknisk AS   registrert luftfartøy
2009-09-26 FAA   Slettelsesattest
2009-09-24 Flyteknisk AS   Registrering av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale
2009-09-24 Brønnøysundregistrene   firmaattest
source: caa.no

More information: