LN-KRO

Piper Aircraft, Inc.
PA-34-200T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-34-200T
MSN: 34-7770258
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Krohn Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-07
Owner changed
Krohn Air AS
2015-04-07
Aircraft Deleted
Krohn Air AS
2010-08-18
Owner changed
Krohn Air AS
2009-08-25
Aircraft Added
Krohn Claus

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-04-08 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA     sletting av luftfartøy
2015-04-08 Sparebank 1 SMN     Sletting av heftelse
2015-03-26 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2015-03-03 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA     sletting av luftfartøy
2013-10-31 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2013-02-14 Krohn Air AS     Meddelelse om tidligere tildelt ICAO-code
2013-02-13 Krohn Air AS     søknad om kode til S-transponder
2012-10-19 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-09-21 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2011-11-08 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2011-10-11 Flyteknisk Notodden AS     AMP for godkjenning
2011-10-11 Flyteknisk Notodden AS     AMP for godkjenning
2010-09-22 Krohn Air AS   N-ARC Første gangs forlengelse
2010-09-20 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-08-19 Krohn Air AS   flyskjøte
2010-08-19 SpareBank1   Bekreftelse fra SpareBank1
2010-08-16 SpareBank1   Bekreftelse fra SpareBank1
2010-08-13 Claus Krohn   flyskjøte
2010-08-10 Claus Krohn   Angående mottatte dokumenter ifm eierskifte
2010-07-27 Sparebanken Midt-Norge   ang heftelse i fartøyet
2010-07-21 Claus Krohn   Skifte av eierskap
2010-02-05 SpareBank 1   Panteobligasjon
2009-10-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-25 Claus Krohn   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-09-24 Flyteknisk Notodden AS   tilsynsrapport
2009-09-24 Claus Krohn   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-31 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-08-31 Hovet & Co   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-08-28 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktighet og vedlikeholdsrapport
2009-08-25 Claus Krohn   registrering av luftfartøy
2009-08-22 Claus Krohn   registrering av luftfartøy
2009-08-20 Transportstyrelsen   Slettelsesattest
2009-08-19 Øyvind Vassbotten   reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: