LN-CAM

Cameron Balloons LTD
CAMERON Z-90

DELETED BALLOONAircraft Details

Manufacturer: Cameron Balloons LTD
Model: CAMERON Z-90
MSN: 11312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Frydenberg Anders

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-08-16
Aircraft Deleted
Frydenberg Anders
2009-08-11
Aircraft Added
Frydenberg Anders

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-08-19 Anders Frydenberg     sletting av luftfartøy
2013-08-14 Anders Frydenberg     sletting av luftfartøy
2013-08-05 Anders Frydenberg     sletting av luftfartøy
2012-11-26 SBF CAMO Sweden     Copy of ARC
2011-08-24 SBF CAMO Sweden     Copy of ARC
2010-07-26 SBF CAMO   Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2009-10-26 Anders Frydenberg   Opprettelse av reisejournal
2009-10-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-21 Anders Frydenberg   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2009-08-21 Anders Frydenberg   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-21 Anders Frydenberg   søknad om luftdyktighetsbevis - Dokumentasjon, AFM, AMM og mere
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-11 Anders Frydenberg   bill of sale med påført fødselsnummer
2009-08-11 Anders Frydenberg   registrert luftfartøy
2009-08-10 Anders Frydenberg   Søknad om luftdyktighetsbevis med Form 52 og Form 1
2009-08-07 Anders Frydenberg   retur av Bill of Sale
2009-08-06 Anders Frydenberg   registrering av luftfarøy - bill of sale, certificate of nonregistration og kopi av førerkort
2009-06-02 Anders Frydenberg   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: