LN-OOX

MD Helicopter, Inc
500N

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: MD Helicopter, Inc
Model: 500N
MSN: LN088
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heli Support AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-13
Aircraft Deleted
Lagopus AS

Related Youtube videos

LN-OOX data-toggle=

Helikopter fra Hesnes Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-05-13 Lagopus     angående sletting
2013-05-13 Lagopus     effektueringsmelding
2013-05-13 Lagopus AS     Slettelse av luftfartøy
2012-11-26 Helifly Maintenance AS     ang. videre saksgang
2012-11-24 Helifly AS     Anmodning om slettelse
2012-11-19 N. Werring     Slettelse
2012-11-05 Toluma Regnskap AS     om registrering av eierskifte
2012-11-05 Lagopus AS     LN-OBV og oversendelse av registreringsbevis
2012-10-25 Toluma Regnskap AS     Dokumenter om fusjon mellom Lagopus AS og Heli Support AS
2012-10-05 Toluma Regnskal AS     LN-OBV og om videre saksgang i forbindelse med fusjon
2012-01-11 Helifly Maintenance AS     ARC utstedt
2012-01-06 Flysyn.DK     Review recommendation
2011-12-08 Helifly Maintenance AS     AMP revisjon 1 godkjent
2011-12-05 Helifly Maintenance AS     Revisjon 1 - datert 20.11.2011 - AMP
2011-07-14 Niels Werring   Endring av bruksområde, tilleggsdokumentasjon
2011-07-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-10 Heli Support AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2011-06-01 Aeronauticonsult   AMP godkjent
2011-05-31 Aero NautiConsult   Søknad om godkjenning - Heli Support AS AMP MD500
2011-05-31 Øystein Hobbelstad   Rettet AM søkes godkjent
2011-05-19 Aero NautiConsulot   Forklaring på avslag
2011-05-05 Aero NautiConsulot   svar på avslag om AMP
2011-04-28 AeroNautiConsulot   Avslag vedlikeholdsprogram - Heli Support AS
2011-04-14 AeroNautiConsult   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Heli Support AS - Privat - oversendt 30.mars 2011
2011-04-13 AeroNautiConsult   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Heli Support AS
2011-03-31 AeroNautiConsult   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2011-03-30 AeroNautiConsulot   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram - Heli Support AS
2011-02-15 Hesnes Air AS   Revidert Operations Specifications
2011-01-14 Hesnes Air AS   Variation of AOC - EASA Form 2 - Exit LN-OOX
2010-12-09 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-10-22 Hesnes Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-10-21 Hobbelstad, Oystein   FS 1284-2010 Review Report, Corrected front page
2010-09-13 Hesnes Air AS   ARC Recommendation
2009-09-08 Hesnes Air AS   Utstedelse av ny OPS SPEC
2009-09-07 Hesnes Air AS   Godkjent innleie
2009-09-07 Hesnes Air AS   LN-OOX Godkjent innleie
2009-09-07 Hesnes Air AS   LN-OOX - Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-09-02 Hesnes Air AS   LN-OOX - validering av Airworthiness Review Certificate
2009-08-17 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-07-08 Heli Support AS, Niels Werring   registrering av luftfartøy
2009-07-06 Heli Support AS, Niels Werring   registrering av luftfartøy
2009-07-03 Helifly Maintenance AS   LN-OOX - søknad om validering av Airworthiness Review Certificate for luftfartøyet MD Helicopter Inc. (MDHI) type MD 500 N
2009-06-20 Heli Support AS   registrering av luftfartøy
2009-06-18 Hesnes Air AS   Dry Lease
2008-06-20 Niels Werring   Tildeling av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: