LN-OCL

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12630
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bjørnevik Ole Torberg
Adress: Poppelvegen 9
7059 JAKOBSLI

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-01-21
Owner changed
Bjørnevik Ole Torberg
2009-04-20
Aircraft Added
Boa Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-16 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OCL
2017-05-12 Helitrans AS     Søknad om endring av OOC - Flåtereduksjon for LN-OCL
2016-05-27 Helitrans AS     utstedelse av Airworthiness Review Certificate OCL20160527a
2016-05-12 Sofia Pettersson     Rekommendationsrapport
2016-04-14 Helitrans AS     ARC
2015-12-09 Sparebank1 SMN     LN-OTO, LN-OCX og registrering av heftelse
2015-11-30 Sparebank 1 SMN     registrering av heftelser - Gått ut med saksnummer 15/04748-5
2015-11-30 Eika Kredittbank AS     LN-OTO, LN-OCX, registrering av heftelse
2015-11-19 Ole Torberg Bjørnevik     Panteavtale i luftfartøy
2015-05-21 Helitrans AS     ARC
2014-05-19 HeliScan AS     ARC - 1.st extension
2013-06-10 Helitrans AS     ARC
2012-06-13 Helitrans AS     ARC
2012-01-23 Einar Viken     Søknad om privat bruk av helikopter
2011-11-07 Helitrans AS     Foreløpig svar på søknad om privat bruk av helikopter
2011-11-01 Helitrans AS     Søknad om privat bruk av kommersielt helikopter
2011-09-09 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-10 Helitrans AS   ARC
2011-03-08 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Ålgård den 19.02.2011 - LN-OCL R44
2011-01-11 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av pantedokument
2011-01-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av pantedokument
2010-08-13 Arntzen de Besche Advokatfirma   tinglyst pantedokument
2010-08-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   oversendelse av pantedokument
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-06-29 Helitrans AS   ARC
2010-06-08 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med
2010-06-02 Ketil Jansen   Helitrans AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - Nytt fartøy inn på vår AOC
2009-11-26 Lasse Andersen   Godkjent endring av bruksområde fra erverv til privat
2009-11-12 Lasse Andersen   LN-OCL Dokumentasjon overgang privat bruksområdet
2009-11-06 Lasse Andersen   LN-OCL Sv: søknad overgang til privat bruksområdet
2009-10-26 Ketil Jansen   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med at leieavtale på luftfartøy LN-OCL opphører fra 01.11.2009
2009-10-22 Ketil Jansen   Helitrans AS - Melding om at LN-OCL tas ut av flåten fra 01.11.2009 og overgår til privat bruksområde
2009-07-13 Helitrans AS   Helitrans AS - Utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC
2009-06-16 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, Form 45 støybevis og AFM Forside
2009-06-16 Ketil Jansen   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2009-06-15 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-04 European Helicopter Center AS   oversender original export certificate of Airworthiness
2009-05-27 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC og LN-OCL
2009-05-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-15 Ketil Jansen   Melding om innleieavtale.
2009-05-13 Helitrans AS   Helitrans AS - Melding om innleieavtale med Boa Eiendom AS - LN-OCL
2009-04-21 European Helicopter Center AS   Registrert luftfartøy
2009-04-20 European Helicopter Center AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-04-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-03 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of Sale - Apostille - Firmaatest
2009-03-30 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2009-03-04 FAA   Slettelsesattest
2008-09-26 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-09-23 Thijs Kroondijk - EHC   reservasjon av registreringsmerke
2008-02-25 VSolsem@chc.ca   reservasjon av merket ikke lenger aktuelt
source: caa.no

More information: