LN-LTD

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2006
Weight: 5670
Mode-S Hex: 4785D1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport Fixed Wing AS
Organization number: 914502373
Adress: Postboks 6242
Postal Code: 9292
Post: TROMSØ
Country: Norge
source: nkom.no

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-04-01
Added - Owner: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Radio authorization

Callsign: LN-LTD
License. Number: 5622
Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Installed radio equipment

Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Weather Radar X band
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-02-14 Lufttransport AS Extension av ARC
2010-05-21 Post- og teletilsynet illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-16 Lufttransport AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-12 Aviation Engineering AS Søknad om ARC for Lufttransports Hawker Beechcraft B200 S/N BB2006
2010-03-29 Lufttransport AS Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside for fabrikknytt fly etter installasjon av ambulanseinnredning
2010-03-25 Lufttransport AS uftdyktighetsbevis
2010-03-23 Lufttransport AS Bekreftelse på mottat søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-03-22 Lufttransport AS Søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-03-18 Lufttransport AS Utstedelse av "Permit to Fly"
2010-03-17 Lufttransport AS Søknad om Permit to Fly
2010-03-12 Aviation Engineering AS planlegger utførelse av Airworthiness Review
2010-02-26 Post- og teletilsynet illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS J - Godkjenning av avtale om innleie
2009-06-04 Lufttransport AS ufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications
2009-05-27 Lufttransport AS F - Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS G - Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS I - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS ufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS E - Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS ufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS ufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-14 Luftfartransport AS K - Ettersending av oppdatert Operations Specifications rev. 34
2009-04-08 Lufttransport AS Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for Permit to fly for fergeflyging av nytt fly- Wichita, Kansas, USA til Dübendorf, Sveits
2009-04-07 Lufttransport AS Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-07 Lufttransport AS søknad om Permit to Fly
2009-04-06 Lufttransport AS K - søknad om godkjenning av leieavtale
2009-04-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Registrering av luftfartøy
2009-04-03 Lufttransport AS Registrering av luftfartøy
2009-03-31 FAA Slettelsesattest
2009-03-30 Lufttransport AS Export Certificate of Airworthiness
2009-03-29 Skandinaviska Enskilda Banken AB Apostille - Bill of Sale
2009-03-20 Skandinaviska Enskilda Banken Ad leasingkontrakter B200 Beach
2009-03-20 SEB Finans SEB Finans - Lufttransport AS - leasingavtaler for syv Hawker Beechcraft King Air B200 Beach
2009-03-19 Lufttransport AS Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS K og LN-LTL - Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-16 Post- og teletilsynet illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 SEB Finans erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS ufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ - firmaattest
2009-02-25 Lufttransport AS ufttransport AS - Ending til kjøp- og leieavtale B-200 s/n 2004 - LN-LTD feil - riktig registrering er LN-LTK
2009-02-23 SEB Finans registrering av luftfartøy
2009-02-02 Lufttransport AS B - søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-20 Lufttransport AS C - søknad om godkjenning av leieavtale
2009-01-13 Lufttransport AS overdragelse av luftfartøy
2009-01-13 Lufttransport AS B - LN-LTC - LN-LTD - søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-08 SG Equipment Finance eierskifte av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS B - Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS B - Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS tildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS ufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
2006-09-22 Lufttransport AS B, LN-LTC, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTM, LN-LTN og LN-LTO - bekreftelse på reservete registreringsmerker
source: caa.no