LN-BWS

Piper Aircraft, Inc.
PA-22-160

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-22-160
MSN: 22-7629
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mikalsen Magne
Olsen Stig Axel Kokkersvold
Adress: Amundrødbakken 24
3295 HELGEROA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-04-28
Aircraft Added
Mikalsen Magne

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-18 Stig Axel Olsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-11 Stig Olsen     Vedlikeholdsrapport 2016
2016-03-02 Stig Axel Kokkersvold Olsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-02-25 Stig Axel Kokkersvold Olsen     Vedlikeholds rapport 2016
2015-03-11 Stig Axel Kokkersvold Olsen     Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2015-03-10 Stig Axel Kokkersvold Olsen     Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-03-03 Stema Shipping     Email større reparasjoner
2015-03-03 Stema Shipping     Søknad om større reparasjoner
2015-03-03 Stig Olsen     Approval for Maintenance and Overhaul
2013-05-08 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2013-05-07 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2013-05-06 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2012-04-18 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2011-04-27 Magne Mikalsen   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-04-18 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-04 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-27 Flyteknisk Notodden   Luftdyktighetsbevis
2010-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-06 Flyteknisk Notodden   vedlikeholdsrapport
2010-04-06 Flyteknisk Notodden AS   utkvittert tilsynsrapport
2009-05-25 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2009-05-19 Hovet & Co AS   vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-13 Knut Hjelmeland   Sjekkliste / Nødprosedyre
2009-04-29 Magne Mikalsen   registrert luftfartøy
2009-04-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX 406 ELT modifikasjon HC-406BWS-01 Rev. A for Piper PA-22-160
2009-04-27 Magne Mikalsen   registrering av luftfartøy
2009-04-24 Luftfartsstyrelsen   slettelsesattest
2009-04-22 Jan Hovet   ELT-søknad Annex II HC-406
2009-04-01 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktghetsbevis - vedlikeholdsrapport
2009-03-25 Jan Hovet   ICAO 24 bits koder
2009-01-28 Magne Mikalsen   Omregistrering
2009-01-25 Magne Mikalsen   omregistrering fra SE-EPG
2007-07-25 Stig Axel Olsen   melding om endring av reservert registreringsmerke LN-ADZ
source: caa.no

More information: