LN-CLB

Balony Kubicek spol. s r.o
BB34Z

ACTIVE BALLOONAircraft Details

Manufacturer: Balony Kubicek spol. s r.o
Model: BB34Z
MSN: 652
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rieber & Søn ASA
Adress: Postboks 987
Sentrum
5808 BERGEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-09-08
Owner changed
Rieber & Søn ASA
2009-02-27
Aircraft Added
Lierne Bakeri AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-02-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-CLB- kopi av dokument om tillatelse
2011-09-08 Rieber & Søn ASA     overdragelse av aktiva og passiva fra Lierne Bakeri AS til Rieber & Søn ASA - flyskjøte
2011-09-07 Rieber & Søn ASA     overdragelse av aktiva og passiva fra Lierne Bakeri AS til Rieber & Søn ASA - flyskjøte
2011-07-05 Rieber & Søn ASA   ang. overdragelse av aktiva og passiva fra Lierne Bakeri AS til Rieber & Søn ASA
2011-06-28 Rieber & Søn ASA   informasjon om overdragelse av aktiva og passiva fra Lierne Bakeri AS til Rieber & Søn ASA
2011-04-24 SBF CAMO   Copy of ARC
2010-06-18 Lierne Bakeri AS   Godkjent AMP
2010-04-25 CAMO Sweden   ARC
2010-04-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-23 Poa Ekeblad   Maintenance program för ballongerna för godkjenning
2009-04-03 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-01 Ingen Begrensninger AS   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-01 Ingen Begrensninger AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2009-03-26 Poa Ekeblad   VR og Søknad om LdB
2009-03-04 Balony Kubicek spol   Teknisk dokumentasjon
2009-03-02 Ingen Begrensninger AS   Registrering av luftfartøy
2009-02-24 Poa Ekeblad   Eksportsertifikat fra Czech CAA
2009-02-24 Ingen Begrensninger AS   Bill of Sale - Apostille - Fullmakt
2009-02-23 Poa Ekeblad [poa.ekeblad@gmail.com]   Tomvekt og utstyrsliste
2009-02-18 Hans Rune Mikkelsen   registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of sale
2008-11-26 Mikkelsen   reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information: