LN-ODX

Robinson Helicopter Company
R22 BETA

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA
MSN: 3987
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andre Øygard
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-24
Aircraft Deleted
Andre Øygard
2014-01-28
Owner changed
Andre Øygard
2011-10-19
Owner changed
Vaage Arild
2010-07-05
Owner changed
European Helicopter Center AS
2008-12-02
Aircraft Added
SG Finans AS Norge, Sverige filial

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-14 Andre Øygard     registrering
2015-08-13 Andre Øygard     retur av flyskjøte
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ODX- kopi av dokument om oppsigelse av tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2015-08-07 Andrè Øygard     Bill of Sale
2015-07-31 EHC European Helicopter Center AS     Tilbaketrekking av ARC
2015-07-30 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2015-07-30 EHC European Helicopter Center AS     10/01475-16 - Kopi av fornyet ARC
2015-07-24 Andre Øygard     Sletting av luftfartøy
2015-07-21 Andre Øygard     Sletting av luftfartøy
2014-07-18 European Helicopter Center AS     ARC kopi
2014-05-22 Skytec AS     godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 0 - Robinson R22
2014-04-30 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 0
2014-02-25 Post- og teletilsynet     LN-ODX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-11-21 Arild Vaage     Flyskjøte
2012-10-16 Skytec AS     AMP revisjon 01 godkjent
2012-10-15 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 1
2012-06-01 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2011-10-25 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-20 SG Equipment Finance     Panterett i luftfartøy
2011-10-20 European Helicopter Center AS     Registrering av eierskifte
2011-10-14 Skytec AS     søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-09-30 SG Equipment Finance     Panterett i luftfartøy - Robinson R-22
2011-08-22 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC x 1
2010-09-03 European Helicopter Center AS   EHC - Signert oppdatert Operations Specification LN-ODX, LN-OZG og LN-OCU
2010-09-03 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Utvidelse av fartøyflåten med LN-ODX
2010-09-03 European Helicopter Center AS   EHC - Signert oppdatert Operations Specification LN-ODX, LN-OZG og LN-OCU
2010-08-09 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-20 European Helicopter Center AS   Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-07-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-08 SG Equipment Finance   Eierskifte - Bill of Sale
2010-07-05 European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse
2010-06-30 SG Equipment Finance   Eierskifte - Bill of Sale
2009-07-01 SG Finans AS Norge, Sverige filial   LN-ODW og Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-17 SG Finans AS Norge, Sverige filial   LN-ODW og LN-ODX- Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-19 ScanAviation AS   dokumentasjon for Robinson R 22
2009-03-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-12-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-09 SG Finans   ScanAviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-ODX samt oppdatert Operation Specifications rev. 15
2008-12-08 ScanAviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-12-07 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-12-04 SG Finans   registrert luftfartøy
2008-12-03 Gunilla Wensman   effektueringsmelding
2008-12-01 Gunilla Wensman   effektueringsmelding
2008-11-28 Gunnar Strand   ScanAviation AS - Søknad om flåteutvidelse av R22
2008-11-28 Gunnar Strand   ScanAviation AS - Søknad om flåteutvidelse av R22
2008-11-28 ScanAviation AS   Vedlikeholdsrapport
2008-11-27 SG Equipment Finance   registrering av 3987 Robinson R22 Beta II - Bill of Sale - avvent registrering
2008-11-27 SG Equipment Finance AS   ScanAviation AS - Leasingavtale - Robinson R22 s/n 3987
2008-11-24 ScanAviation AS   søknad om validering av dansk ARC for Robinson R22
2008-11-24 ScanAviation AS avd Sola   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-11-24 HeliFly Maintenance AS   Validering av ARC
2008-09-12 ScanAviation AS avd Sola   tildeling av ICAO - koder
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: