LN-BFN

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-7325140
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Reinhardtsen Trond Magne
Adress: Gudes G 12 B
3615 KONGSBERG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2004-06-01
Adress
Reinhardtsen Trond Magne
2003-10-21
Owner changed
Reinhardtsen Trond Magne
2001-10-30
Owner changed
Tønsberg Flyveklubb
1994-03-11
Owner changed
Steinar Aasland

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-03-02 Trond Magne Reinhardtsen     Sletting av pant
2015-02-26 DnB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2013-10-28 DnB Bank ASA     registrering av heftelse
2013-10-23 DnB Bank ASA     registrering av heftelse
2010-11-10 Flyteknisk Notodden AS   godkjenning av AMP
2010-11-04 Flyteknisk Notodden AS   søknad om godkjenning av AMP
2010-06-09 Flyteknisk Notodden AS   Utsatt krav om komplett EASA Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2010-06-02 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse av levering av AMP
2010-03-04 Tronf Magne Reinhardtsen   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-01 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-01-26 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-12-18 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-16 Trond Magne Reinhardtsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Trond Magne Reinhardtsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Trond Magne Reinhardtsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-19 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2006-12-29 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-06-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no