LN-FTD

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S10794
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sola Flyklubb
Adress: Flyplassvn. 168
4050 SOLA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-01-11
Owner changed
Sola Flyklubb
2008-11-13
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Related Youtube videos

LN-FTD data-toggle=

LN-FTD Sola ENZV til Valle ENVE 04042014

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-10-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Ny Reisedagbok til LN-FTD
2016-01-29 Norrønafly-Rakkestad AS     godkjenning av motorjournal
2016-01-28 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2016-01-26 DnB Bank ASA     sletting av pantobligasjon
2016-01-26 Sparebank 1 SR-Bank ASA     registrering av pant
2016-01-26 Norrønafly-Rakkestad AS     motorjournal for godkjenning
2016-01-22 DnB Finans AS     Pantobligasjon
2016-01-21 SpareBank 1 SR-Bank     Pantedokument
2016-01-18 Sparebank 1 SR-Bank ASA     pantedokument
2015-01-29 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-02-05 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-01-29 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-02-02 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-10-05 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke Stavanger lufthavn Sola 22.06.2011 - Rapport SL 2011/31
2011-06-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om luftfartsulykke Stavanger lufthavn Sola 22.06.2011
2011-02-18 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-02-18 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-09-28 Luftfartsskolen Torp   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-06-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-28 Sola Flyklubb   LN-FTD - Utsettelse på AMP innvilget
2010-04-28 Sola Flyklubb   LN-FTD - Søknad om utsettelse på AMP
2010-03-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-05 Flyteknisk Notodden AS   Overgang til privat bruk av Cessna 1725
2009-12-18 Bohusflyg AB   Rekommendationsrapport
2009-12-11 Luftfartsskolen Torp   varsel om opphør av leieavtale
2009-07-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartø
2009-07-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-29 Luftfartsskolen Notodden AS   Utstedelse EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-28 Luftfartsskolen Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2009-01-17 Luftfartsskolen Notodden   Luftfartsskolen Notodden - Svar på brev vedrørende søknad om ARC på LN-FTD
2009-01-17 Luftfartsskolen Notodden   Vedlikeholdsdokumentasjon ifm. søknad om ARC
2009-01-17 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-22 Luftfartsskolen Notodden AS   Vedrørende Luftfartsskolen Notoddens søknad om luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate, ARC
2008-12-15 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Reisejournal Nummer 1, tekniske journaler og komponent kort
2008-12-15 Luftfartsskolen Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-12-12 Flyteknisk Notodden AS   tekniske journaler
2008-11-13 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2008-11-13 FAA   Slettelsesattest fra FAA
2008-11-12 Øyvind Vassbotten   tildeling av ICAO koder
2008-11-11 Flyteknisk AS   søknad om tildeling av ICAO 24 bits kode
2008-11-06 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale - Firmaattest
2008-10-30 Luftfartsskolen   søknad om innleieavtale
2008-08-25 Federal Aviation Administration   Export Certificate of Airworthiness
2007-07-31 Flyteknisk Notodden AS   bekreftet reservert registreringsmerke - (LN-FTB, LN-FTC, LN-FTD, LN-FTE, LN-FTF, LN-FTG, LN-FTH, LN-FTI, LN-FTJ, LN-FTK
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: