Aircraft Details

Manufacturer: CIRRUS DESIGN CORP
Model: SR20
MSN: 1444
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Cirrus Sales and Service b.v.

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-03-08
Aircraft Deleted
Cirrus Sales and Service b.v.
2011-09-05
Owner changed
Cirrus Sales and Service b.v.
2008-10-15
Aircraft Added
Olsen Martin Resberg

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-03-08 General Enterprises b.v.     sletting av luftfartøy
2013-03-04 General Enterprises b.v.     Application for de-registration - Apostille
2012-09-06 Cirrus Sales & Service BV     Airworthiness Review Report 626
2012-09-04 Transportstyrelsen     Kopi av leieavtale mellom eier og leier
2012-08-29 CIRRUS EUROPE     CIRRUS EUROPE - 10/510/LMR
2012-08-28 CIRRUS EUROPE     CIRRUS EUROPE - Ang faktura - 10/510/LMR
2012-08-08 Transportstyrelsen     Dry lease LN-MRO
2012-08-07 Transportstyrelsen     Dry lease
2012-07-27 Cirrus Sales & Services bv,     Vedtak om godkjenning av utleie mellom Cirrus Sales & Services bv and Lund University School of Aviation from 06.08. 2012 to 31.10. 2012
2012-07-24 Transportstyrelsen     Søknad om forlenget avtale fra 6/8 til 31/10 2012 - Memorandum of Understanding LN-MRO .docx
2012-07-24 Transportstyrelsen     Utkast sendt til Sverige SV: Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 Transportstyrelsen     Utkast sendt til Sverige SV: Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 Vesvre Rémi     Signert - Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 Vesvre Rémi     SV: Signert - Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-19 Cirrus Sales & Service BV / Cirrus Europe     Informasjon
2012-02-20 Transportstyrelsen     Supervision of the aircraft Cirrus SR20 G2
2011-09-30 Internal Document     Agreement for
2011-09-30 Frimanson Thomas     Agreement for LN-MRO
2011-09-30 Hermansson Hans     Agreement for
2011-09-30 Frimanson Thomas     MoU - mellom SCAA og NCAA vedrørende LN-MRO
2011-09-30 Frimanson Thomas     signert avtale mellom SCAA og NCAA vedrørende
2011-09-23 Trafikflyghögskolan Lunds Universitet     ber om bekreftelse på innsendt e-post
2011-09-12 Cirrus Sales & Service BV / Cirrus Europe     Airworthiness Review Report
2011-09-12 Cirrus Sales & Service BV / Cirrus Europe     Søknad fra eier om ARC
2011-09-08 General Enterprises     information - will be flying in Sweden 25. August - 31.october 2011
2011-09-07 Cirrus Sales & Service BV / Cirrus Europe     AMP approved
2011-09-05 Richard van der Haak     AMP
2011-09-05 Cirrus Sales and Service b.v.     registrering av eierskifte
2011-07-28 Martin Resberg Olsen     Bill of Sale - Apostille
2009-09-25 General Enterprises BV   LN-MRO Airworthiness Review Report
2009-09-25 Martin Resberg Olsen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-20 Martin Olsen   Sjekkliste ved motorstopp
2009-04-07 Martin Resberg Olsen   Sjekkliste/Nødprosedyre ved motorstopp under flyging - Finnes det for ditt fly?
2009-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-22 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-11-06 Martin R Olsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM autorisasjonsside
2008-11-03 Martin Olsen   RE: Forskjell totaltid i eksportbevis og VR
2008-10-29 Martin R Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2008-10-17 Martin Resberg Olsen   registrering av luftfartøy
2008-10-15 FAA   Slettelsesattest
2008-10-13 Martin Olsen [martin@ln-mro.com]   Supplements - N824JA
2008-09-23 Martin Olsen   List of AD fly, motor, propell
2008-09-12 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-11 Martin R Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2008-09-11 Martin R Olsen   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-26 Martin Olsen   tildeling av 24-bits ICAO kode
2008-08-25 Martin Olsen   søknad om 24-bits ICAO kode
2008-07-23 Martin R Olsen   vekt og balanse
2008-07-21 Martin R Olsen   Export Certificate of Airworthiness
2008-07-17 Federal Aviation Administration   Cirrus SR20 S/N 1444 - Acceptance of non-conformities prior to issuing of Export C of A
2008-07-16 Federal Aviation Administration   Nonconformitys
2008-07-11 Martin R Olsen   registrering av luftfartøy - Apostille - kopi av legitimasjon
2008-06-17 Martin Olsen   LN-MRO. Bekreftelse på reservert registreringsmerke
source: caa.no