LN-BFK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-7325139
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brungot Oddbjørn Steinar
Adress: Vardmyra 7
4340 BRYNE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-09-01
Owner changed
Brungot Oddbjørn Steinar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-BFK- kopi av dokument om tillatelse
2015-08-10 Dick Ullgren     Attestert registerutskrift - LN-BFK
2015-08-10 Dick Ullgren     attestert registerutskrift
2015-08-05 Dick Ullgren     Attestert Registerutskrift - LN-BFK SIRIUS-SIRIUS_CLAIM.FID212696
2015-05-28 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-06-05 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-04-26 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-23 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-05-16 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-04-12 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-14 Oddbjørn Brungot   Tildeling av ICAO-koder
2010-05-07 O.Brungot   LN-BFK Søknad om utsettelse på frist for AMP
2010-05-07 O.Brungot   Søknad om utsatt AMP
2010-05-07 Brungot Oddbjørn Steinar   Søknad om utsatt AMP
2010-03-04 Oddbjørn Steinar Brungot   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-25 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport
2009-06-15 Oddbjørn Brungot   tildeling av ICAO-koder
2009-06-11 Oddbjørn Brungot   søknad om ICAO ID
2008-12-08 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2008-11-10 Oddbjørn Brungot   LN-BFK Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-22 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-16 Oddbjørn Steinar Brungot   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Oddbjørn Steinar Brungot   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Oddbjørn Steinar Brungot   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-29 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2008-04-15 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2007-10-10 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2007-07-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning i rapport - SL RAP 38/2004 - om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 - Piper PA-28-140 - LN-BFK og NEICO Aviation Lancair 320 LN-SHA
2006-10-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning i rapport - SL RAP 38/2004 - om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 - Piper PA-28-140 - LN-BFK og NEICO Aviation Lancair 320 LN-SHA
2006-04-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-04-03 Oddbjørn Brungot   vedlikeholdsrapport (VR) - utført av Listerud Flyverksted 07.09.2005
source: caa.no