LN-RHV

Van's Aircraft Inc
RV-4

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-4
MSN: 656
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Munkelien Vidar
Adress: Sandmovegen 654
2870 DOKKA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-09-29
Aircraft Added
Munkelien Vidar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-24 Vidar Munkelien     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-23 Vidar Munkelien     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-05-27 Vidar Munkelien     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-26 Vidar Munkelien     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-05-25 Vidar Munkelien     Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2015-06-01 Vidar Munkelien     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-05-28 Vidar Munkelien     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-05-28 Vidar Munkelien     Særskilt luftdyktighetsbevis
2013-05-30 Vidar Munkelien     Permit to Fly
2013-05-27 Vidar Munkelien     Søknad om luftdyktighetsbevis
2012-05-29 Vidar Munkelien     Permit to Fly
2012-05-19 Vidar Munkelien     søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2011-06-01 Vidar Munkelien   Permit to Fly
2011-05-26 Vidar Munkelien   vedlikeholdsrapport
2011-05-22 Vidar Munkelien   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-12-16 Vidar Munkelien   Utstedelse av miljøbevis
2010-12-06 Experimental Aircraft Association Chapter 573   Data fra støymåling
2010-05-31 Vidar Munkelien   Permit to fly utstedt
2010-05-21 Vidar Munkelien   Permit to fly
2010-05-19 Vidar Munkelien   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-10-09 Vidar Munkelien   Søknad om miljøbevis
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-06 Vidar Munkelien   LN-RHV Utstedelse av Permit To Fly
2009-07-08 Vidar Munkelien   operating handbook - RV 4
2009-06-29 H. G. Johanssen   Tilsynsrapport
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-09 Vidar Munkelien   Inspeksjon
2009-06-04 Vidar Munkelien   spørsmål om vedlikeholdsrapport
2009-05-27 H G Johansson   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-01-14 Vidar Munkelien   LN-RHV tilleggsopplysninger vedrørende søknad dispensasjon for merking av fly jfr. BSL-A. 4.
2009-01-14 Vidar Munkelien   LN-RHV Søker herved om dispensasjon for merking av fly jfr. BSL-A. 4.
2009-01-12 Vidar Munkelien   søknad om dispensasjon for merking av fly jfr. BSL-A. 4.
2008-09-30 Vidar Munkelien   Registrering av Bill of Sale
2008-09-26 Vidar Munkelien   Retur av skjøte påført personnummer
2008-09-17 Vidar Munkelien   LN-RHV Info om framgang
2008-09-15 Vidar Munkelien   etur av skjøte
2008-09-12 Vidar Munkelien   bill of sale - kopi av legitimasjon
2008-09-11 Vidar Munkelien   LN-RHV Søker herved om dispensasjon for merking av fly jfr. BSL-A. 4.
2008-08-26 FAA   slettelsesattest fra USA
2008-06-24 vidmu@online.no   reservasjon av registreringsmerke
2008-06-24 Vidar Munkelien   opplysninger om serienummer
source: caa.no

More information: