LN-BCD

CIRRUS DESIGN CORP
SR20

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: CIRRUS DESIGN CORP
Model: SR20
MSN: 1888
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fairshare DA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-12
Aircraft Deleted
Fairshare DA
2008-09-30
Aircraft Added
Fairshare DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-04-02 European Aviation Safety Agency     Safety recommendation Cirrus SR20 LN-BCD
2012-01-06 Samferdselsdepartementet     Samferdselsdepartementet - Oppfølging av tilrådning i rapport (SL RAP 2012/01) - Sirdal 28.05.2010 - LN-BCD
2012-01-03 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport SL RAP 2012/01 om luftfartsulykke i Sirdal 28.05.2010 med Cirrus SR20 LN-BCD
2012-01-03 Statens Havarikommisjon for Transport     Report SL RAP 2012/01 om accident to Cirrus SR20 LN-BCD in Sirdal Norway 28.05.2010
2011-01-14 Avskjermet   uttalelse-AVSKJERMET
2010-11-16 FairShare DA   begjæring om sletting av luftfartøy
2010-11-09 FairShare DA   begjæring om sletting av luftfartøy
2010-10-27 Geirr Emil Carlsen   Luftfartsulykke uttalelse
2010-10-04 SpareBank1 SR-Bank   sletting av heftelse
2010-10-01 Sparebank 1 SR-Bank   Slettelse av pantobligasjon i luftfartøy
2010-09-06 Rogaland Politidistrikt   luftfartsulykke i Sirdal 28 mai 2010 - oversendelse for uttalelse
2010-06-02 Fairshare DA   LN-BCD - Saksgangs for N-ARC stoppet grunnet ulykke
2010-06-01 Jon Sneltvedt   Notification of national authorities
2010-05-20 SUN-AIR of Scandinavia A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-02-18 Fairshare DA   Godkjenning av AMP
2010-02-11 Jarle Finsveen   Søknad om godkjennelse av AMP
2010-02-09 Jarle Finsveen   Vedlikeholdsprogram
2009-11-23 Fairshare DA   LN-BCD Godkjennelse av vedlikeholdsprogram m avvik
2009-09-01 Fairshare DA   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-25 Richard van den Haak   LN-BCD Maintenance Program reg recommendation ARC [Scanned]
2009-08-24 Richard van den Haak   LN-BCD Recommendation Report [Scanned]
2009-04-07 Fairshare DA   Sjekkliste/Nødprosedyre ved motorstopp under flyging - Finnes det for ditt fly?
2008-10-28 Fairshare DA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-15 Fairshare DA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-03 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-10-01 JF Flyutleie   registrering av flyskjøte
2008-10-01 SpareBank 1 SR-Bank   Registrering av pantedokument
2008-09-30 Cirrus Design Corporation   Aircraft Bill of Sale
2008-09-15 FAA   slettelsesattest for N119PG
2008-09-05 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-18 Jarle Finsveen   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-07-04 JF Flyutleie   retur av flyskjøte
2008-07-04 Jack G. Major   Export / Import - SR 20 Cirrus
2008-07-01 Jarle Finsveen Flyutleie   retur av Bill of Sale m.m.
2008-06-30 SpareBank 1 SR-Bank   dokumenter for tinglyning - pantobligasjon - firmaattest
2008-05-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-30 Jarle Finsveen Flyutleie   registrering av luftfartøy - bill of sale
2008-04-22 Jarle Finsveen   Tildeling av ICAO-kode
2008-02-21 Jarle Finsveen   Jarle Finsveen - Søknad om særskilt tillatelse til flyging med utenlandsk registrert luftfartøy - LN-BCD
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: