LN-ODW

Bell Helicopter Textron Inc.
222B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 222B
MSN: 47132
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kristiania Eiendomsforvaltning AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-09
Aircraft Deleted
Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2014-06-30
Owner changed
Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2008-08-26
Aircraft Added
SG Finans AS Norge, Sverige filial

More aircraft owned by Kristiania Eiendomsforvaltning AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-07-10 Kristiania Eiendomsforvaltning AS     sletting av luftfartøy
2014-07-08 Kristiania Eiendomsforvaltning AS     sletting av luftfartøy
2014-06-30 Kristiania Eiendomsforvaltning AS     Registrering av fartøy
2014-06-27 SG Finans AS     Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2012-01-31 Airalpha AS     Teknisk Journal for Luftfartøy
2011-09-05 Airalpha     ARC
2011-08-26 Airalpha     ARC Renewal
2011-06-01 Post- og teletilsynet   kopi av brev om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-24 Airalpha   Maintenance Requirement List Issue 5
2011-02-01 AirAlpha   Physical Survey & Recommendation - ARC
2011-01-25 SG Finans AS Norge, Sverige Filial   årsgebyr 2010
2010-12-14 John Schwarz   Maintenance Requirement List Issue 4
2010-12-07 Air Alpha AS   godkjennelse av AMP
2010-11-18 AirAlpha   søknad om godkjennelse av AMP for Bell 222B
2010-11-10 AirAlpha   e-mail på korrigeringsforslag til AMP
2010-10-28 John Schwarz   Besvarelse pr mail om rettelse i AMP
2009-11-27 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-26 ScanAviation AS   ARC
2009-11-25 ScanAviation AS   ARC
2009-11-25 ScanAviation AS   ARC - avvik 7
2009-11-25 Air Alpha   ARC - avvik 5.4
2009-11-23 ScanAviation AS   ARC for B222
2009-11-23 ScanAviation AS   Recommendation Report for Bell Helicopter Textron 222B (47132) LN-ODW for utstedelse av ARC.
2009-11-21 Aviation Engineering AS   søknad om nytt ARC
2009-11-16 ScanAviation AS   Airworthines Review /Extension verification, Bell 222B
2009-10-13 ScanAviation AS   Permit to Fly
2009-10-13 ScanAviation AS   Application for a Permit to fly, EASA Form 21 - Issue 4
2009-10-12 European Aviation Safety Agency   Application, Permit to Fly, Bell Textron 222B, MSN 47132
2009-10-12 ScanAviation AS   Amended application for Permit to Fly, Bell 222B, MSN 47132
2009-10-12 ScanAviation AS   Amended application for Permit to Fly, Bell 222B, MSN 47132
2009-10-12 ScanAviation AS   Application for a Permit to fly, EASA Form 21 - Issue 4
2009-10-12 ScanAviation AS   Bell 222B S/N 47132 - M/R Blade P/N 222-015-600-105 S/N A-85 TSN 5224.4
2009-10-12 European Aviation Safety Agency   RE: Bell 222B S/N 47132 - M/R Blade P/N 222-015-600-105 S/N A-85 TSN 5224.4
2009-09-25 Øystein Hobbelstad   Status / Due List
2009-09-24 ScanAviation AS   Søknad Permit to fly
2009-09-09 Air Alpha Maintenance AS   Technical safety repport
2009-09-03 ScanAviation AS   Søknad Permit to Fly, Issue 02
2009-09-03 ScanAviation AS   søknad - Permit to fly
2009-09-01 ScanAviation AS   Svar på Søknad - Permit to Fly
2009-08-31 ScanAviation AS   Søknad - Permit to Fly
2009-08-30 ScanAviation AS   LN-ODW - Maintenance Activities
2009-08-28 ScanAviation AS   SV - Application for a Permit to fly
2009-08-20 ScanAviation AS   søknad permit to fly
2009-08-20 ScanAviation AS   permit to fly - supplerende informasjon
2009-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-01 SG Finans AS Norge, Sverige filial   LN-ODW og Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-17 SG Finans AS Norge, Sverige filial   LN-ODW og LN-ODX- Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-13 ScanAviation AS avd Sola   Status liste og AD liste
2009-02-26 ScanAviation AS avd Sola   tilbakemeldt EASA Form 13 part 4 og statusliste
2008-11-25 ScanAviation AS   SV: Støybevis - Skal helikopteret opereres under Categori A eller B?
2008-11-25 ScanAviation AS   Utstedelse av revidert EASA Form 45 støybevis og AFM forside med redusert maksimalvekt for å tillate Category A operasjoner
2008-11-21 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-21 ScanAviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM Forside for bruktimportert luftfartøy
2008-11-21 ScanAviation AS   SV: Støybevis - Skal helikopteret opereres under Categori A eller B?
2008-11-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-17 ScanAviation AS   søknad om utstedelse av ARC - Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-12 ScanAviation AS avd Sola   tildeling av ICAO-koder
2008-08-27 Scan Aviation   registrert luftfartøy
2008-08-26 CAA - Danmark   slettelsesattest
2008-08-26 Heli Team AS v/Bente Steien   registrert fartøy , kvittering for mottatt registreringsbevis og BoS
2008-08-26 ScanAviation   ScanAviation - Godkjennelse av innleieavtale
2008-08-15 Gunilla Wensman   LN-ODW melding om forsendelse av reg. bevis
2008-08-15 ScanAviation   oversendelse av originalt luftdyktighetsbevis for av B222-B, serienummer 47132
2008-08-11 SG Equipment Finance   registrering av luftfartøy
2008-08-11 Gunnar Strand   ScanAviation - B222 - Ny innleieavtale
2008-08-11 Gunnar Strand   innleietid 5 år
2008-08-11 Gunnar Strand   presisering av innleietiden
2008-08-11 Gunnar Strand   ScanAviation - nytt følgeskriv vedr. innleietiden på LN-ODW
2008-08-11 ScanAviation AS avd Sola   ScanAviation - LN-ODW- ny innleieavtale B222-B
2008-08-08 ScanAviation AS avd Sola   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-08 ScanAviation AS avd Sola   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no