LN-OAO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3671
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heli Team AS
Operator: Heli-Team AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-12-28
Aircraft Deleted
Heli Team AS
2008-08-26
Aircraft Added
Heli Team AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-06-16 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilråding i rapport ( SL 2011/08 ) om luftfartsulykke i Rostadalen Målselv i Troms 04.02.2009
2011-03-22 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilråding i rapport ( SL 2011/08 ) om luftfartsulykke i Rostadalen Målselv i Troms 04.02.2009
2011-03-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL 2011/08 - Luftfartsulykke i Rostadalen Målselv i Troms 04.02.2009
2011-01-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke i Rostadalen i Målselv Troms 04.02.2009 med Eurocopter AS350 B3-AVSKJERMET
2010-08-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Installasjon av radiohøydemåler i Eurocopter AS 350
2010-08-25 Statens Havarikommisjon for Transport   Installasjon av radiohøydemåler i Eurocopter AS 350
2009-12-21 Heli-Team AS   begjæring om sletting
2009-12-14 Heli-Team AS   sletting fra fartøyregistret
2009-09-10 Heli-Team AS   sletting av luftfartøy
2009-09-03 SpareBank Nord-Norge   pantedokument
2009-09-03 SpareBank Nord-Norge   slettet pantedokument
2009-04-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Foreløpig rapport luftfartsulykke i Rostadalen i Målselv i Troms 04.02.2009
2008-11-21 SpareBank Nord-Norge   Pantedokument
2008-11-06 SpareBank Nord-Norge   Pantedokument
2008-10-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-28 Heli-Team AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200802997 - 5 DEN 02092008 AV AKN: Svar: Søknad om validering ARC på LN-OAO
2008-08-28 Heli-Team AS   Svar: Søknad om validering ARC
2008-08-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-26 Heli-Team AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200802997 - 4 DEN 02092008 AV AKN: Heli-Team AS - Validering av ARC - LN-OAO
2008-08-26 Heli Team AS   Slettelsesattest
2008-08-26 Heli Team AS v/Bente Steien   registrert fartøy , kvittering for mottatt registreringsbevis og BoS
2008-08-26 Heli-Team AS   vedtak om flåteutvidelse
2008-08-26 Heli-Team AS   Heli-Team AS - Validering av ARC
2008-08-25 Heli-Team AS   Søknad om validering ARC på LN-OAO
2008-08-22 Heli-Team AS   tildeling av ICAO-koder
2008-08-21 Heli-Team AS   Melding om søknad om registrering av AS350B3
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: