LN-OJA

Airbus Helicopters
C 225 LP

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: C 225 LP
MSN: 2692
Weight: 11000
Mode-S Hex: 4784FE
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helikopter Service AS
Organization number: 974414228
Adress: Postboks 214
Postal Code: 4097
Post: SOLA
Fax: +47 51 94 15 11
Phone: +47 51 94 10 00/41300120
Country: Norge
source: nkom.no

Name: Sparebank 1 SR-Bank
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-20
Owner changed - Owner: Sparebank 1 SR-Bank
2012-07-27
Owner changed - Owner: Sparebank 1 SR-Finans AS
2011-12-22
Owner changed - Owner: Heliworld Leasing Limited
2008-06-25
Added - Owner: BTMU Capital Corporation

Radio authorization

Callsign: LN-OJA
License. Number: 5352
Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Weather Radar X band
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Direction Finder
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
source: nkom.no

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-06-24 CHC Helikopter Service AS irworthiness Review Certificate
2010-07-08 CHC Norway AS irworthiness Review Certificate for EC 225 LP
2010-02-15 SRetland@chc.ca Re: De-ice TRB EC225
2010-02-09 KOlsen@chc.ca Info EC agreement EC225 Tail Rotor blades
2009-07-16 CHC Norway AS irworthiness Review Certificate for EC 225LP
2009-04-29 CHC Norway AS Godkjent innleie
2009-03-03 Statens Havarikommisjon for Transport Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.02.2009 med Eurocopter EC 225 LP
2009-01-22 CHC Helikopter Service AS CHC - CHC Helikopter Service - EC225 LP Heating & Ventilation System problems - LN-OJA
2009-01-21 CHC Helikopter Service AS søknad om bruk av stabilizer tilhørende EC225 - LN-OHX
2009-01-15 Statens Havarikommisjon for Transport tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse 13.01.2009 Kverneberget
2008-11-18 Wiersholm, Melby & Bech Advokatfirma AS Retur av dokumenter i følge avtale
2008-11-17 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. Forholdsuttalelse om godkjenning av leieavtaler
2008-09-02 Post- og teletilsynet tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-20 CHC Helikopter Service AS besvarelse av tilsynsrapport på EC225 LP S/N 2692
2008-08-04 CHC Helikopter Service AS Veierapport
2008-07-28 CHC Helikopter Service AS Korrigert Ops.Spec
2008-07-24 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. Godkjent innleie
2008-07-18 CHC Helikopter Service AS utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC )
2008-07-11 Post- og teletilsynet Temporary Radio Licence
2008-07-09 CHC Helikopter Service AS Flight Manual EC225LP
2008-07-08 CHC Helikopter Service AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-08 Ellen teresa Heyerdahl attestert registerutskrift
2008-07-08 eth@wiersholm.no attestert registerutskrift
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS RC dokumenter
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS vedlikeholdsrapport
2008-07-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. registrert luftfartøy
2008-06-25 Wiersholm effektueringsmelding så langt det gjelder registrering av fartøyet
2008-06-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. registrering av luftfartøy - Bill of Sale - Apostille
2008-06-22 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS leieavtale og videre leieavtale
2008-06-12 Wiersholm søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-06-06 Ellen Teresa Heyerdahl RE: LN-OJA - slettingsattest fra det franske luftfartøysregisteret
2008-06-05 CHC Helikopter Service AS søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate for Eurocopter EC225 LP S/N 2692
2008-06-05 Wiersholm, Melbye & Bech Advokatfirma AS transaksjonsoversikt
2008-06-05 Wiersholm, Melbye & Bech Advokatfirma AS Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret jf. luftfartsloven § 3-2 annet ledd
2008-06-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. Summary Sublease Agreement - CHC Helicopters Barbados - transaksjonsoversikt
2008-06-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv. kvittering for innbetaling av saksbehandlingsgebyr
2008-06-02 CHC Helikopter Service AS CHC Helikopter Service AS -Søknad om godkjenninger - Approved Maintenance Programme - EC 225 LP - S/N 2692 - LN-OJA
2008-05-30 CHC Helikopter Service AS EC 225 Introduction i CHC HS
2008-03-28 Eurocopter EC225LP - non-compliances
2008-03-28 Post- og teletilsynet tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-03-27 Eurocopter France EC225LP - non-compliances
2008-03-20 Eurocopter France KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800996 - 4 DEN 27032008 AV TJB: EC225LP - non-compliances
2008-03-17 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2007-12-10 CHC Helikopter Service AS Re: EC 225 LP, S/N 2692 None Conformity Report HLO006
2007-09-20 CHC Helikopter Service AS forhåndsreservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information (external links):