LN-BAW

Van's Aircraft Inc
RV-7

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-7
MSN: 70913
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Frog Alf Olav

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-25
Aircraft Deleted
Frog Alf Olav Horne
2008-06-06
Aircraft Added
Frog Alf Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-06-26 Alf Olav Frog     sletting av luftfartøy
2015-06-23 Alf Olav Frog     Begjæring om sletting av luftfartøy
2015-04-20 Alf Olav Frog     Eierskifte - etterlyser svar
2015-03-03 Alf Olav Frog     Ny eier
2015-01-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-BAW- kopi av midlertidig tillatelse
2015-01-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2014-07-09 Alf Olav Frog     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-07-04 Alf Olav Frog     Søknad om SLB
2013-07-05 Alf Olav Frog     Forlengelse av Permit to Fly Særskilt luftdyktighetsbevis
2013-02-16 Alf Olav Frog     Søknad om disp for størrelse på reg bokstaver
2012-07-03 Alf Olav Frog     Forlengelse av Permit To Fly (Særskilt luftdyktighetsbevis)
2012-06-28 Alf Olav Frog     vedlikeholdsrapport VR
2011-06-28 Alf Olav Frog   Permit to Fly
2011-06-26 Alf Olav Frog   Vedlikeholdsrapport
2011-06-26 Alf Olav Frog   Vedlikeholdsrapport
2010-08-25 Alf Olav Frog   Ïnnvilgelse av rettighet til eget vedlikehold
2010-08-24 Bjørnebekk, Einar H.   Søknad om eget vedlikehold
2010-06-28 Alf Olav Frog   Permit to Fly
2010-06-17 Alf Olav Frog   vedlikeholdsrapport
2010-05-31 Bjørnar Vollstad   rettelse søknad om prøve for eget vedlikehold
2010-05-25 Bjørnar Vollstad   rettelse søknad om prøve for eget vedlikehold
2010-05-18 Alf Olav Frog   Avsluttende prøve for eget vedlikehold
2010-05-10 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold
2009-10-28 Alf Olav Krog   Godkjenning av Vedlikeholdsprogram - Pilots operating handbook
2009-09-22 Alf Olav Krog   Vedlikeholdsprogram - Pilots operating handbook
2009-09-14 Alf Olav Frog   Utstedelse av Miljøbevis
2009-08-27 Alf Olav Frog   Søknad om Miljøbevis
2009-07-23 Alf Olav Frog   Søknad om Miljøbevis
2009-06-18 Alf Olav Horne Frog   LN-BAW Ny utløpsdato på Permit To Fly
2009-06-08 Alf Olav Horne Frog   LN-BAW Utstedelse av Permit To Fly(PTF) Selvbyggerfly
2009-06-08 Alf Olav Horne Frog   LN-BAW Søknad PTF og VR
2009-06-08 Alf Olav Frog   LN-BAW Prøveflygningsprogram ferdig
2009-06-02 Alf Olav Frog   Utkast til POH
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-02 Frog Alf Olav Horne   Observatør-søknad
2009-01-25 Bvollstad   Observatør-søknad
2009-01-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-09 ao.frog@c2i.net   Tildeling av ICAO-koder
2008-09-30 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-29 Alf Olaf Horne Frog   LN-BAW disp for besetning og landingsplass
2008-08-14 Bvollstad   LN-BAW Søknad om disp for besetning og landingsplass
2008-07-17 Alf Olav Frog   nytt luftdyktighetsbevis
2008-06-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-09 Alf Olav Frog   Registrering av luftfartøy
2008-06-03 Alf Olav Frog   søknad om registrering av amatørbygget luftfartøy - bill of sale
2008-05-26 Alf Olav Frog   Re: vedr. registrering av hjemmebygd fly i luftfartøyregisteret
2008-05-23 Alf Olav Frog   Re: vedr. registrering av hjemmebygd fly i luftfartøyregisteret
2008-05-22 Alf Olav Frog   SV: vedr. registrering av hjemmebygd fly i luftfartøyregisteret
2008-05-22 ao.frog@c2i.net   VS: vedr. registrering av hjemmebygd fly i luftfartøyregisteret
2008-05-06 Alf Olav Frog   nytt luftdyktighetsbevis
2008-05-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: