LN-ORG

Aerospatiale SNI
SA 316 B

ACTIVE EXPERIMENTAL HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Aerospatiale SNI
Model: SA 316 B
MSN: 11
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Arild Inge Aubert
Adress: Hjørungveien 2a
0375 OSLO
Norge
Phone: +47 91890000
Radio License. Number: 5461
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Aubert Arild Inge
Adress: Hjørungveien 2 A
0375 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-05-23
Aircraft Added
Aubert Arild Inge

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-16 Arild Inge Aubert     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-11-10 Trond Kristoffersen     vedlikeholdsrapport
2016-09-23 Arild Inge Aubert     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2016-09-16 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport VR
2016-09-12 Arild Inge Aubert     11/03796-22 - søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-07 Arild Inge Aubert     søknad om luftdyktighetsbevis
2015-12-09 DTZ Realkapital Corporate Finance     svar på forespørsel om nedjustering av MTOW
2015-11-25 DTZ Realkapital Corporate Finance     nedjustering av MTOW
2015-10-30 Kåre-Jan Johansen     Aubert Arild Inge - Oppdatert typerating syllabus LN-ORG
2015-10-30 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Oppdatert typerating syllabus LN-ORG
2015-08-27 Arild Inge Aubert     Luftdyktighetsbevis
2015-08-21 Arild Inge Aubert     Særskilt flygetillatelse
2015-08-17 Kåre-Jan Johansen     Manglende dokumentasjon
2015-08-13 Kåre-Jan Johansen     Tilsynsrapport
2015-06-17 Trond Kristoffersen     vedlikeholdsrapport
2015-05-27 Kåre-Jan Johansen     LM-ORG - Dokumentasjon (Alouette III) Fil 1
2015-04-27 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2015-04-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-30 Arild Aubert     Oversendelse av nytt registreringsbevis
2015-03-30 Arild Aubert     Feil i registreringsbevis
2015-03-23 Kåre-Jan Johansen     Feil i registreringsbevis
2014-06-23 Arild Aubert     11/03796-6 - Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-06-13 Arild Aubert     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-05-22 Arild Aubert     Ang. type oppgitt i registreringsbeviset
2014-03-27 Arild Aubert     11/03796-3 - Feil i registreringsbevis
2014-03-09 Arild Aubert     Feil i registreringsbevis
2012-02-21 Aril Aubert     om typebetegnelse for fartøyet
2012-02-21 Aril Aubert     LN - om typebetegnelsen for fartøyet
2011-08-22 Arild Aubert     Tildeling av ICAO 24 bit-kode
2011-08-15 Arild Aubert     Søknad ICAO-kode
2010-06-10 Arild Aubert   Registrering
2010-03-25 Arild Inge Aubert   Varsel om sletting av luftfartøy
2008-05-26 Arild Inge Aubert   registrering av luftfartøy
2008-04-24 Arild Inge Aubert   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-02-13 Arild Aubert   LN-ORG- Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: