LN-CAI

Balony Kubicek spol. s r.o
BB30Z

ACTIVE BALLOONAircraft Details

Manufacturer: Balony Kubicek spol. s r.o
Model: BB30Z
MSN: 582
Weight: 945
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ingen Begrensninger AS
Organization number: 993446645
Adress: Greverudåsen 68
1415 OPPEGÅRD
Norge
Phone: +47 917 79 085
Radio License. Number: 5398
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Opplysningen AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-05-19
Aircraft Added
Opplysningen AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-04 SBF CAMO     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2016-05-25 SBF CAMO     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2015-02-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-CAI- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-13 SBF CAMO     Copy of ARC
2013-06-07 Hans Rune Mikkelsen     Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjerm
2013-06-07 Advokat Ann Kristin Bogen     Godkjenning av prosedyrer fallskjermhopping
2012-05-22 SBF CAMO     kopi av ARC
2011-05-23 SBF CAMO   ARC
2011-05-20 Opplysningen 1881 AS   registrering av rett eier
2011-05-11 Opplysningen 1881 AS   opphør av eierselskapet
2011-04-27 Opplysningen 1881 AS   om opphør av eierselskapet
2010-06-18 Opplysningen AS   Godkjennelse av AMP for varmluftsballong - BB30Z
2010-05-23 Transportstyrelsen   ARC
2010-05-19 Poa Ekeblad   LN-CAI Søknad om godkjennelse av AMP
2009-05-15 Opptur Ballongklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-13 Poa Ekeblad   Söknad om ARC vedlikeholdsrapport for ballong - haster
2009-05-13 Poa Ekeblad   Söknad om ARC med vedlikeholdsrapport
2008-05-28 Opplysningen AS   utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-22 Hanssen, Bjørn Erling   LN-CAI- Utstedelse av N-ARC 08-0009
2008-05-19 Opplysningen AS   Registrert luftfartøy
2008-05-16 Hans Rune Mikkelsen   Form 52, field 13, explanation
2008-05-14 Balony Kubicek spol.sr.o.   Første sidene av AFM og Vedlikeholdsmanual
2008-04-27 Opptur Ballongklubb v/Sofia Orvarsson   Easa Form 52
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-19 Opplysningen AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-17 Opplysningen AS   registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2008-02-20 Hans Rune Mikkelsen   korrigering av serienummer
2008-02-19 hrmikkel@online.no   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: