LN-BEN

Cessna Aircraft Company
T210M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: T210M
MSN: 21061584
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Persson Helena Mari
Adress: Maridalsveien 175
0469 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-03-12
Owner changed
Persson Helena Mari
2005-05-23
Owner changed
Willumsen Sture
2001-09-01
Adress
Transport og Logistikk Gruppen AS
2001-09-01
Name
Transport og Logistikk Gruppen AS
2000-11-29
Owner changed
Logistikk Compagniet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-09-16 Helena Mari Persson   Oversendelse av kopi av alle dokumenter i Flyteknisk Arkiv etter innsynsbegjæring fra registrert eier
2008-09-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-17 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-17 Helena Mari Persson   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-02-27 Sture Willumsen   kopi av ID-bevis
2008-01-15 Helena Mari Persson   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-11-06 Sture Willumsen   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-04-21 Norrønafly-Rakkestad AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-04-21 Norrønafly-Rakkestad AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-04-20 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: