LN-OGK

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12236
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Thomas Melby
Adress: Gravin 32
7657 VERDAL
Norge
Radio License. Number: 6063
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Melby Thomas
Adress: Gravin 32
7650 VERDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-09
Owner changed
Melby Thomas
2015-06-11
Owner changed
2011-06-06
Owner changed
Boa Eiendom AS
2008-04-21
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 Thomas Melby     Registrering av eierskifte
2018-01-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-19 Sofia Pettersson     ARC
2016-08-29 No 1 Flight Engineering AB     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-07-27 No 1 Flightengineering AB     AMP
2016-06-07 Sofia Pettersson     ARC
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-12 Thormod Haugen     Registrering av eierskifte
2015-06-12 Siemens Financial Services AB     Sletting av pantobligasjoner
2015-05-26 Siemens Financial Services AB     Sletting av pantobligasjoner
2015-05-21 Helitrans AS     LN-OGK ut av AOC
2015-05-21 Nordenfjeldske Luftfart AS     Registrering av flyskjøte
2015-05-20 Helitrans AS     Helitrans AS - LN-OGK ut av AOC
2015-05-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OGK- kopi av midlertidig tillatelse
2015-05-07 Helitrans AS     ARC 2.nd extension
2014-10-14 Helitrans AS     Vedtak om godkjenning av fornyelse av innleieavtale
2014-10-14 Helitrans AS     Fornyelse innleieavtale
2014-04-09 Helitrans AS     ARC 1st Extension
2013-05-08 Helitrans AS     ARC
2011-10-06 Simonsen Advokatfirma DA     LN-OGN og attesterte registerutskrifter
2011-09-30 ONS Konsulenttjenester AS     registrering av pantedokument
2011-09-29 ONS Konsulenttjenester AS     Registrering av pantedokument
2011-06-29 Helitrans AS   Vedrørende eierskifte/innleie av luftfartøy
2011-06-07 BOA Eiendom AS   Eierskifte
2011-06-01 Helitrans AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-01 Sparebanken Narvik   Effektueringsmelding
2011-05-31 Sparebanken Narvik   Eierskifte - flyskjøte
2011-05-25 Helitrans AS   ARC
2010-05-20 Helitrans AS   Recommendation
2010-05-20 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 10-0148
2009-09-16 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om endring av AOC - LN-OGK og LN-OGN
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-06-18 Ketil Jansen   Rettet innleieavtale på LN-OGK, LN-OGN og LN-OTR
2009-05-30 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-27 HelikopterDrift AS   vedlikeholdsrapport - fornyelse av ARC
2008-06-13 Helikopter Drift AS   LN-OGK Helikopter Drift AS - Godkjenning av innleie
2008-06-03 HelikopterDrift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-29 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-19 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon for søknad om Luftdyktighetsbevis
2008-05-07 Ringerike Helikopter AS   K & L Lister
2008-05-05 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-28 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - innleiegodkjenning for operatører - LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 EHC European Helicopter Center   Søknader om innleiegodkjenning LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-21 European Helicopter Center   registrering av luftfartøy
2008-04-21 European Helicopter Center   registreringspapirer til NLR
2008-04-01 European Helicopter Center AS   eksportdyktighetsbevis
2008-03-12 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Søknad om flåteutvidelse og innleiegodkjenning - LN-OGK
2008-03-11 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-03 Thijs Kroondijk   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft
2007-10-25 Thijs Kroondijk   Søknad om og bekreftelse av reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: