LN-GXL

Sportine Aviacija
LAK-20T

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Sportine Aviacija
Model: LAK-20T
MSN: 004
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Lak-20
Adress: Vannpostveien 9
3040 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-04-28
Aircraft Added
Sameiet Lak-20

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-03 Jostein Tangen     Utstedelse av Permit to Fly
2017-03-30 Jostein Tangen     Søknad permit to fly - vedlikeholdsrapport
2016-03-17 Sameiet LAK-20     Utstedelse av Permit to Fly
2016-03-14 Norges Luftsportforbund     søknad om Permit to fly - vedlikeholdsrapport VR
2015-11-02 Norges Luftsportforbund     ARC
2015-04-16 Sameiet LAK-20     Utstedelse av Permit to Fly
2015-04-14 Ole John Aske     Søknad om Permit to Fly
2015-03-18 Norges Luftsportforbund     Søknad om Permit to Fly
2014-12-10 EASA     Informasjon om LAK gliders from Sportine Aviacija
2014-04-09 Ole John Aske     Utstedelse av Permit to Fly
2014-03-24 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb     LN-GXLSøknad om Permit to Fly
2013-04-04 Sportine Aviacija     Informasjon fra fabrikken om typesertifisering
2013-03-20 Ole John Aske     utstedelse av Permit to Fly
2013-03-18 Ole John Aske     informasjon om utførte endringer og justeringer
2013-03-12 Ole John Aske     Vedlikeholdsrapport VRII
2013-03-12 Ole John Aske     VRII
2013-02-20 Norges Luftsportforbund     søknad om Permit to Fly
2012-03-27 Ole John Aske     Utstedelse av Permit to Fly
2012-03-27 Ole John Aske     Revidert VR-II
2012-03-21 Ole John Aske     Vedlikeholdsrapport VR-II
2012-03-08 Norges Luftsportforbund     Søknad om Permit to fly
2012-03-08 EASA     Uttalelse fra EASA vedr. Flight Conditions
2011-03-31 Ole John Aske   Vedlikeholdsrapport
2011-03-30 Sameiet LAK20   Utstedelse av Permit to Fly
2011-03-29 NLF v/Jostein Tangen   Revidert EASA Form 21
2011-03-11 EASA v/Stefan Ronig   Statement from EASA for Flight Conditions
2011-03-10 Norges Luftsportforbund   Søknad om Permit to Fly
2011-03-10 Sameiet LAK-20   Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2010-03-26 Jostein Tangen   Søknad om Permit to Fly-Form 37
2010-03-26 Jostein Tangen   Utstedelse av Permit to Fly
2010-03-22 Jostein Tangen   Søknad om Permit to fly
2010-03-22 Jostein Tangen   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 201000484 - 2 DEN 29032010 AV JBP: Søknad om Permit to fly
2009-03-11 Sameiet LAK20   Utstedelse av Permit to Fly
2009-03-09 EASA via J. Tangen   Flight Conditions fra EASA
2009-02-05 Sameiet LAK20   utstedelse av Permit to Fly
2009-02-05 Ole John Aske - Sun Norway   vedlikeholdsrapport
2009-02-02 Ole John Aske - Sun Norway   Vedlikeholdsarbeider utført høst og vinter 2008-09
2009-01-29 Importøren v/S. Lien   Uttalelse fra LAK fabrikken
2008-11-11 Sameiet LAK20   søknad om Permit to fly
2008-09-11 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-07-10 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence
2008-05-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-30 Sameiet LAK20   Utstedelse av Permit to Fly
2008-04-28 Jostein Tangen   Regitstrert eierskifte
2008-04-23 Tangen,Jostein   E-post verørende testflyging av LN-GXL
2008-04-21 Advokat Hallbjørg Lien   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-03-14 Tangen,Jostein   Form 18b signert av EASA
2008-03-03 Tangen,Jostein   Søknad om Permit to fly, Form 21
2008-02-29 Tangen,Jostein   Application for Permit to fly, Form 37 og 18b
2008-02-27 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-02-27 Post- og teletilsynet   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800815 - 1 DEN 27022008 AV JBP: temporary radio licence
2007-12-06 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: