LN-BEL

Cessna Aircraft Company
150F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 150F
MSN: 61903
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Listerud Hans Jakob
Adress: Hetlevikåsen 252
5173 LODDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-20
Owner changed
Listerud Hans Jakob
2009-02-27
Owner changed
Uren Roy Andre
2007-10-18
Aircraft Added
Slemmen Alf Inge
2005-09-30
Aircraft Deleted
Smenes Torstein

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-09-20 Hans Jakob Listerud     registrering av eierskifte
2016-09-14 Roy Andre Uren     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2016-02-25 Sparebank 1 SMN     sletting av heftelse
2015-07-10 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-02-22 SpareBank 1 Nord-Norge     Oversendelse av pantedokument
2014-12-16 Post- og teletilsynet     LN-BEL- kopi av dokument om tillatelse
2012-07-11 Hans Jakob Listerud     korrigert AMP
2012-07-11 Flyutleie AS     AMP godkjent
2012-07-10 Listerud     AMP små rettelser utbes
2012-07-02 Flyutleie AS     AMP
2012-04-19 Hans Jakob Listerud     signert Form 18b
2012-04-18 Hans Jakob Listerud     utstedelse av Permit to Fly
2012-03-28 Hans Jakob Listerud     søknad om permit to fly
2009-08-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-01 Sparebank 1 SMN   Registrert pantedokument
2009-03-30 Sparebank 1 SMN   Pantedokument i luftfartøy
2009-03-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-02 Roy Andre Uren   Registrering av eierskifte
2009-02-27 Roy Andre Uren   Bekreftelse på ID
2009-02-03 Alf Inge Slemmen   omregistrering av luftfartøy
2008-12-23 Alf Inge Slemmen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-12-01 Alf Inge Slemmen   Utstedelse av ARC
2008-11-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-10 Jan Hovet   tildeling av ICAO-kode
2008-09-29 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-09-11 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-10 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-02 Alf Inge Slemmen   søknad om Permit to Fly
2008-04-20 Alf Inge Slemmen   søknad om Permit to Fly
2007-11-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-18 Alf Inge Slemmen   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-10-06 Torstein Smenes   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-10-05 Torstein Smenes   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: