LN-OKI

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12150
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Os Maskin AS
Adress: Røtingavegen 400
5216 LEPSØY

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-10-23
Owner changed
Os Maskin AS
2008-03-07
Aircraft Added
Heli-Rent AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-03 SG Finans AS (1)     Sletting av heftelse
2017-12-19 SG Finans AS     Panterett
2017-11-27 Os Maskin AS     Vedtak om godkjennelse av revisjon 4 til vedlikeholdsprogram
2017-11-20 Geir Nybøe     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 4
2017-11-13 Skytec AS     Søknad om godkjenning av rev. 4 til vedlikeholdsprogram
2017-11-10 Os Maskin AS     vedr. søknad om godkjenning av rev. 4 til vedlikeholdsprogram
2017-11-10 Skytec AS     Søknad om godkjenning av rev. 4 til vedlikeholdsprogram
2017-11-06 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 4
2017-07-04 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2016-07-14 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2016-04-13 Geir Nybøe     ny loggbok
2015-07-13 Skytec AS     Godkjennelse av AMP Rev. 3
2015-07-08 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 3
2015-06-26 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2014-09-09 Skytec AS     Godkjennelse av AMP revisjon 2
2014-09-02 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av Rev. 2 AMP - vedlikeholdsprogram
2014-07-15 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2013-12-16 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2013-12-11 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2013-10-22 Skytec AS     AMP revisjon 1 godkjent
2013-10-21 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 1
2012-11-27 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2012-11-09 Fonnafly AS     Fonnafly - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-HOO og LN-OKI
2012-11-06 Skytec AS     Reisejournal for luftfartøy
2012-11-05 Fonnafly AS     Fonnafly - Air Operator Certificate - AOC - Endring - utmelding av LN-OKI og LN-HOO
2012-11-01 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-26 Skytec AS     vedlikeholdsprogram godkjent
2012-10-23 SG Finans AS     Eierskifte og registrering av panterett
2012-10-22 SG Finans AS     Eierskifte og registrering av panterett
2012-10-15 Fonnafly AS     Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2012-05-21 Fonnafly AS     ARC
2011-05-27 Fonnafly AS   1st Exstension av Airworthiness Review Certificate (ARC) for Robinson R44 II
2010-06-02 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-31 European Helicopter Center AS   Søknad om utstedelse av ARC
2009-05-21 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-28 Torgeir Jacobsen   AD/MOD/REP status
2009-04-13 Fonnafly AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-17 Fonnyafly AS   Checklist for Coverage of Technical requirements in JAR OPS 3 - subpart K and L
2008-06-03 Fonnafly AS, N-5470 Rosendal   Innleie av fartøy
2008-06-02 Fonnafly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-30 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-05-15 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-28 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - innleiegodkjenning for operatører - LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 EHC European Helicopter Center   Søknader om innleiegodkjenning LN-OKI, LN-OZJ og LN-OGK
2008-04-25 Fonnafly AS   ny søknad om innleie av luftfartøy - godkjenning av innleieavtale - Robinson R44 II
2008-04-07 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-18 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-14 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Søknad om flåteutvidelse og godkjenning av innleieavtale for Fonnafly AS - LN-OKI
2008-03-10 SG Equipment Finance   Registrert panterett
2008-03-07 European Helicopter Center AS   Registrering
2008-03-06 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2008-03-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-03 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: