LN-BEC

Cessna Aircraft Company
172B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172B
MSN: 172-48398
Weight: 998
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jan Henning Jansen
Adress: Engebretvegen 14
2320 FURNES
Norge
Phone: +47 977 22 145
+47 997 22 145
Radio License. Number: 5296
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Hætta Kjetil Hermansen
Adress: Postboks 13
9525 MAZE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-05-26
Owner changed
Hætta Kjetil Hermansen
2014-09-08
Owner changed
Nesbak Randi
2008-07-08
Owner changed
Duenger Nils
2005-07-08
Aircraft Added
Rønningen Arne

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-26 Kjetil Hermansen Hætta     registrering av eierskifte
2017-05-24 Kjetil Hætta     14/03261-7 - Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2017-05-20 Kjetil Hætta     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2017-05-20 Kjetil Hermansen Hætta     flyskjøte
2017-01-30 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2016-08-30 Jan Henning Jansen     Registrering av eierskifte
2016-08-26 Jan Henning Jansen     Ad. eierskifte
2016-06-04 Jan Henning Jansen     flyskjøte
2015-11-10 NLF CAMO     ARC og Review report
2014-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC
2014-10-08 Post- og teletilsynet     LN-BEC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-15 Randi Nesbak     Korrigert registreringsbevis
2014-09-10 Randi Nesbak     Eiendomsoverdragelse
2014-09-04 Arne Rønningen     Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2013-11-15 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-10-22 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-10-24 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-10-24 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2011-06-08 Fredrik Duenger   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Hamar til Rakkestad for utførelse av årlig vedlikehold - Pga utløpt ARC
2011-06-07 Fredrik Duenger   Oppdatert del av Form 18b
2011-06-07 Fredrik Duenger   Søknad om Permit to Fly for overflyging fra Hamar til Rakkestad for utførelse av årlig vedlikehold - Pga utløpt ARC
2011-06-01 Fredrik Duenger   Innsendelse av Form 37 og Form 18b i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2011-05-26 Fredrik Duenger   Fullmakt på overflyvnings tillatelse
2010-04-27 Arne Rønning   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-23 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-id 24 bit kode
2008-09-29 Jan Henning Jansen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-04 Rønningen Arne   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-07-08 Arne Rønningen   Flyskjøte
2008-06-18 Arne Rønningen   ang. registrering
2008-06-16 Jan Henning Jansen og Nils Duenger   Flyskjøte
2008-04-25 Norrønafly Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-07-02 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no