LN-GXO

Sportine Aviacija
LAK-17AT

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Sportine Aviacija
Model: LAK-17AT
MSN: 192
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Baartvedt Andreas Sunnarvik

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-10-14
Aircraft Deleted
Baartvedt Andreas Sunnarvik
2008-03-11
Aircraft Added
Baartvedt Andreas Sunnarvik

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-11-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-GXO- kopi av dokument om tillatelse
2015-10-15 NLF CAMO     ARC og review report
2015-10-15 Andreas Sunnarvik Baartvedt     Sletting av luftfartøy
2015-10-13 Kim Appelzeller     Begjæring om sletting av luftfartøy
2014-12-16 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-12-20 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-01-29 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-12-16 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-02-09 Norges Luftsportforbund   Indirect approval off AMP
2011-02-09 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-05-19 Ole Baartvedt   søknad om utsatt frist på AMP
2010-05-19 Ole Baartvedt   Innvilgelse av utsatt frist på AMP
2010-03-08 Ole Baartvedt   VS: Utsettelse av EASA MP
2010-03-08 Ole Baartvedt   Utsettelse av frist for AMP
2009-12-10 Ole Baartvedt   vedlikeholdsrapport og ARC
2009-02-13 Ola Ragnar Baartvedt   Forlengelse av ARC
2009-02-12 Ole Baartvedt   Etterlyning av N-ARC
2009-02-03 Ole Baartvedt   etterlyser svar på vedlikeholdsrapport
2008-12-22 Ola Baartvedt   vedlikeholdsrapport
2008-10-22 Ole Ragnar Baartvedt   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Ole Ragnar Baartvedt   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ole Ragnar Baartvedt   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-19 Ole Baartvedt   Bill of Sale - bekreftelse på ID
2008-03-14 Ole Baartvedt   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2008-03-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-10 Ole Baartvedt   Bill of Sale - bekreftelse på ID
2008-03-10 Ole Baartvedt   Søknad LDB
2008-01-11 Ole Baartvedt   Nektelse av registrering av Bill of Sale
2007-12-10 Ole Baartvedt   innregistrering av seilfly - Bill of Sale - bekreftelse på ID
2007-12-10 Ole Baartvedt   vedlikeholdsrapport - anmodning om luftdyktighet
2007-12-08 Ole Baartvedt   Vedrørende LN-GXO
2007-12-06 Ole Baartvedt   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-30 Ole Baartvedt   tildeling av ICAO kode for Mode S
2007-11-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-10 Republic og Lithuania Civil Aviation Administration   export certificate of airworthiness nr 270 (LY-GOB)
2007-09-13 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-06-26 Ole Baartvedt   søknad om tildeling av ICAO code
2007-04-10 Ole Baartvedt   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-04-09 Ole Baartvedt   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no