LN-JAK

Aerostar SA
YAK-52

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aerostar SA
Model: YAK-52
MSN: 844105
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Næs Steinar

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-14
Aircraft Deleted
Næs Steinar
Traaholt Terje
Fosse Nils Bendik
Aasane Terje
Sentrum Eiendom AS
2008-02-21
Aircraft Added
Næs Steinar
Aasane Terje
Fosse Nils Bendik
Sentrum Eiendom AS
Traaholt Terje

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-07 Jørgen Torsnes     Spørsmål om godkjenning av VR 2016
2016-11-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2016-11-14 Steinar Næs     sletting av luftfartøy
2016-11-08 Steinar Næs     Begjæring om sletting - dokumentasjon på ID
2016-11-04 Terje Traaholt     Vedrørende sletting av luftfartøy
2016-11-02 Terje Traaholt     sletting av luftfartøy
2016-04-15 Steinar Næs     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-04-12 Russian Warbirds of Norway     Vedlikeholdsrapport
2016-04-01 Sarunas Maciulis     Vedlikeholdsrapport (VR) - LN-JAQ & LN-JAK
2016-04-01 Sarunas Maciulis     Vedlikeholdsrapport (VR) - LN-JAQ & LN-JAK
2015-08-10 Steinar Næs     15/02812-1 - Søknad om å fly oppvisning med LN-JAK på jubileumsdag på Sandane 15.8.2015
2015-04-16 Steinar Næs     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-04-15 Steinar Næs     Vedrørende søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-04-15 Steinar Næs     oversender ønsket dokumentasjon
2015-03-30 Steinar Næs     Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-03-26 Steinar Næs     Vedlikeholdsrapport VR
2014-04-09 Terje Traaholt     Særskilt luftdyktighetsbevis
2013-05-22 Russian Warbirds of Norway     Dokumentasjon vedr VR signatur
2013-05-22 Terje Traaholt     Permit to Fly
2013-05-13 Terje Traaholt     Svar vedrørende dokumentasjon
2013-05-08 Russian Warbirds of Norway     vedlikeholdsrapport
2013-03-13 Terje Traaholt     rettigheter for vedlikehold etc
2013-03-11 Russian Warbirds of Norway     Vedlikeholdsrapport
2012-05-08 Terje Traaholt     Vekt og balanse
2012-04-25 Terje Traaholt     Permit To Fly
2012-04-15 Russian Warbirds of Norway     vedlikeholdsrapport
2012-04-15 Russian Warbirds of Norway     Reparasjon og VR-2012
2011-05-23 Steinar Næs   Permit to Fly
2011-05-16 Russian Warbirds of Norway   Vedlikeholdsrapport - permit to fly
2010-04-08 Russian Warbirds of Norway   Permit to Fly
2010-03-22 Russian Warbirds of Norway   vedlikeoldsrapport - søknad om Permit to Fly
2009-08-28 Terje Traaholt   vedr luftfartsulykke 4. april 2009
2009-08-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-14 Russian Warbirds of Norway v/Terje Tråholt   Vedrørende Luftfartsulykke 4. april 2009
2009-06-22 Terje Traaholt   Korrigert dato Forlenget Permit To Fly
2009-06-16 Terje Traaholt   Forlengelse av Pemit To Flt (PTF)
2009-06-15 Steinar Næss   søknad fornyet permit to fly
2009-05-12 Terje Traaholt   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartsulykke - Skien lufthavn, Geiteryggen 04.04.2009 med YAK-52 - LN-JAK
2009-03-09 Steinar Næs   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2008-07-14 Næs Steinar   Utstedelse av Permit To Fly
2008-06-05 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport - Tilsynsrapport - Certificate of insurance
2008-03-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-03-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Steinar Næs m/flere   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-22 Steinar Næs   registrering av luftfartøy
2008-02-22 Terje Traaholt   søknad om dispensasjon til å benytte registreringsbokstaver på 10 cm høyde
2008-02-18 Steinar Næs   registrering av luftfartøy
2007-01-31 Terje Traaholt   søknad om reservasjon av registreringsmerke
2007-01-31 Terje Traaholt   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: