LN-BDE

Fuji Heavy Industries LTD
FA-200-160

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Fuji Heavy Industries LTD
Model: FA-200-160
MSN: FA-200-220
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Klaus Bjørnar Noddeland
Adress: Austrusheia 15
4640 SØGNE
Norge
Phone: +47 41304105
Radio License. Number: 5983
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Klaus Bjørnar Noddeland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-02-01
Owner changed
Klaus Bjørnar Noddeland
2013-07-03
Aircraft Added
Aukland Roger
2004-11-30
Aircraft Deleted
Vikingfly AS

Related Youtube videos

LN-BDE data-toggle=

LN-BDE oppstart

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-17 Roger Aukland     Flyskjøte
2017-10-01 Roger Aukland     Flyskjøte - dokumentasjon på ID - firmaattest
2017-08-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-29 Patria Helicopters AS     lukking avvik fra rapport 0002-3122
2017-06-29 Rolf Aukland     oversendelse av registreringsbevis
2017-06-28 Roger Aukland     rapport 0002-3122 etter ACAM In-Depth
2017-06-26 Ivar Rolf Aukland     utstedelse av EASA Form 25,45 og 15a
2017-06-23 Dan Nordheim     Status Airworthiness
2017-06-23 NLF CAMO     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-06-14 Rolf Aukland     Reisedagbok
2017-06-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-08 Patria Helicopters AS     14/03324-7 - Motorjournal
2017-06-02 Patria Helicopters AS     Motorjournal
2014-10-13 Scantech Camo     Korrigert AMP søknad om godkjenning
2014-10-13 ScanTech     AMP
2014-10-13 Scantech Camo     AMP godkjent
2014-10-06 ScanTech     LN BDE - AMP med korrekt owner info
2014-09-26 ScanTech     AMP
2014-09-11 ScanTech     AMP approval SN FA200-220
2014-02-10 Klaus Bjørnar Noddeland     Registrering av eierskifte
2013-07-04 Roger Aukland     registrering av eierskifte
2013-06-12 Roger Aukland     Flyskjøte - salgskontrakt - kjøpekontrakt
source: caa.no