LN-BDH

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-23019
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Engebretsen Arnstein
Adress: Vistergrenda 53
1719 GREÅKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-12-07
Owner changed
Engebretsen Arnstein
2001-02-01
Adress
Aarnes Johan F.
1994-04-21
Owner changed
Johan F. Aarnes

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-12-12 Post- og teletilsynet     kopi av bekreftelse på oppsigelse
2012-02-27 Arnstein Koch-Engebretsen     om registreringen
2012-02-23 Arnstein Koch-Engebretsen     om registreringen
2010-02-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-01-28 Arnstein Engebretsen   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-12-17 Hovet & Co   søknad om ICAO 24-bit kode
2009-12-17 Hovet & Co   tildelt ICAO 24-bit kode
2009-12-07 Arnstein Engebretsen   registrert eierskifte
2009-12-04 Norrønafly Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse - flyskjøte - egenerklæring
2009-10-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Underskrevet EASA Form 18b og korrigert EASA Form 21 - Søknad om Permit to Fly
2009-10-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Kjeller til Rakkestad for å utføre årlig vedlikehold pga utgått N-ARC
2009-10-28 Norrønafly-Rakkestad AS   Utkast til EASA Form 18b - Approval of Flight Conditions for Permit to Fly/Permit to Fly søknad har manglende informasjon
2009-10-13 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om Permit to Fly
2008-10-16 Johan Fredrik Aarnes   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Johan Fredrik Aarnes   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Johan Fredrik Aarnes   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-21 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-09 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-17 Johan Fredrik Aarnes   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-22 Aeromec AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-15 Aeromech AS   Tilsynsrapport
2006-05-15 Aeromech AS   Tommasse- og balanserapport
source: caa.no

More information: